Οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί - μετά από συμπληρωματική επεξεργασία και επανεξέταση - σε πρακτικά, σε συλλογικούς τόμους ή σε επιστημονικά περιοδικά, έχουν συμπεριληφθεί στα Άρθρα & κεφάλαια
 1. 2017: Unmaking Culture through Austerity: Effects of Material Deprivation on Visual Artists
  (Α. Μπαλτζής, Ν. Τσιγγίλης) [ Περίληψη ]
 2. 2017: Visual Artists and the Austerity Effects on Cultural Work
  (Α. Μπαλτζής, Ν. Τσιγγίλης) [ Περίληψη ]
 3. 2017: «Η Τέχνη Πάνω απ’ Όλα!» Οι Εικαστικοί Απέναντι στην Ευελιξία της Εργασίας
  (Α. Μπαλτζής, Ν. Τσιγγίλης) [ Περίληψη ]
 4. 2017: Διαμεσολαβητικοί Παράγοντες της Πολιτιστικής Συμπεριφοράς: Αναθεώρηση της Στρατηγικής Ερευνών και Τμηματοποίησης Κοινού
  (Μ. Μανωλίκα, Α. Μπαλτζής) [ Περίληψη ]
 5. 2016: Escape, Learn and Socialize: Developing a Scale Assessing Motives for Cultural Consumption
  (M. Manolika, A. Baltzis) [ Περίληψη ]
 6. 2015: Κοινωνική Ανισότητα και Εργασία στους Κλάδους του ΠολιτισμούΠερίληψη ]
 7. 2015: Το Συμμετοχικό Μουσείο μεταξύ Οράματος και Πραγματικότητας [ Περίληψη ]
 8. 2014: Ύφεση και Αγορές Πολιτιστικής Εργασίας των Νέων: Μία Προκαταρκτική Έρευνα
  (Α. Μπαλτζής, Π. Πανταζής)Περίληψη ]
 9. 2014: Παραγωγή και Κυκλοφορία Καλλιτεχνικών Έργων σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης [ Περίληψη ]
 10. 2012: Διεθνείς Κατατάξεις ΑΕΙ: Λόγοι περί Καταστροφής και Θαύματος σε ένα Ομιχλώδες Τοπίο
  (Α. Μπαλτζής, Γ. Αγγελόπουλος)Περίληψη ]
 11. 2012: "Ten times measure, one time cut". Methodological and Political Issues of Collecting Data on the Music IndustriesΠερίληψη ]
 12. 2012: The "Nobody Knows" Property: Understanding the Uncertainties of Cultural Consumption
  (A. Baltzis, M. Manolika, A. Gardikiotis)Περίληψη ]
 13. 2010: Cultural Production and Creative DestructionΠερίληψη ]
 14. 2009: Subversive Technologies: Web Radio and Cultural ChangeΠλήρης παρουσίαση (αρχείο wmv) | Περίληψη ]
 15. 2009: Social Networks and Production of Culture in a Global EnvironmentΠερίληψη ]
 16. 2008: Οι Μουσικοί μεταξύ Βιομηχανίας και ΚοινότηταςΠερίληψη ]
 17. 2008: Diversity in the Local Radio and the Recording Industry in GreeceΠερίληψη ]
 18. 2007: Πολιτιστική Ηγεμονία και Μουσική: Πολιτικές Διαστάσεις μιας Πολύπλοκης ΣχέσηςΠερίληψη ]
 19. 2007: Καινοτομία και Ποικιλομορφία στο Ρεπερτόριο της Βιομηχανίας ΗχογραφημάτωνΠερίληψη ]
 20. 2007: Visual Arts and Symbolic Value of Consumer Goods: The Use of Paintings in Print AdsΠερίληψη ]
 21. 2006: Παρεμβατική Τέχνη, Κοινωνικά Κινήματα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
  (Χ. Φραγκονικολόπουλος, Α. Μπαλτζής)Περίληψη ]
 22. 2006: Copyright, Freedom of Expression® and Artistic Communication in the Internet Era: The Recorded Music
  (E. Deliyanni, A. Baltzis, T. Synodinou)Περίληψη ]
 23. 2005: Διαδραστικότητα και Επικοινωνία στις Ιστοσελίδες Ελλήνων Μουσικών
  (Α. Βέγλης, Α. Μπαλτζής)Περίληψη ]
 24. 2004: The Mediamorphosis of the Artistic CommunicationΠερίληψη ]
 25. 2003: Cultural Crisis and Reconstruction of Meaning through Mass Media: Art in a Global VillageΠερίληψη ]
 26. 2002: Παγκοσμιοποίηση και Πολιτισμός: Το Παράδειγμα της Μουσικής ΒιομηχανίαςΠερίληψη ]
 27. 1989: Social Commitment - Opposition - EnmityΠερίληψη ]