Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο για συναντήσεις εξ αποστάσεως. Δείτε λεπτομέρειες.

Καλώς ορίσατε στις ιστοσελίδες μου

Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησα το 1987 από το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας St. Kliment Ohridski και το 1992 πήρα το διδακτορικό μου δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Από το 1997 συνεργάστηκα ερευνητικά και διδακτικά με τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Οικονομικών Επιστημών και Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο διάστημα 2001-2003 ήμουν διδάσκων (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τον Ιούνιο του 2003 εκλέχτηκα στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (στο γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας»). Τον Μάρτιο του 2009 εκλέχτηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τον Μάρτιο του 2014 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία» και στο ίδιο Τμήμα, όπου διδάσκω τα μαθήματα «Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση», «Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία», «Μουσική Βιομηχανία και Κουλτούρα»«Μουσική και ΜΜΕ» (προπτυχιακό πρόγραμμα), «Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης», «Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστικοί Οργανισμοί» (μεταπτυχιακό πρόγραμμα), καθώς και τα μαθήματα «Globalization and the Arts» και «Cultural & Creative Industries» στο διεθνές πρόγραμμα ERASMUS+.

Από το 2006, συνεργάζομαι και με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων" της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στη Θεματική Ενότητα "Πολιτισμική Επικοινωνία" και από το 2017 είμαι Συντονιστής της.

Έχω 71 επιστημονικές δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια) στα πεδία της κοινωνιολογίας των τεχνών και του πολιτισμού, της κοινωνιολογίας της μουσικής και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Έχω συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε 43 διεθνή και τοπικά επιστημονικά συνέδρια, καθώς και σε 22 διεθνή και τοπικά ερευνητικά προγράμματα. Συμμετέχω σε δύο διεθνή και σε ένα τοπικό ερευνητικό δίκτυο. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και της Γραμματείας Σύνταξης, καθώς και υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες του περιοδικού Μουσικολογία, μαζί με τον κ. Ι. Φούλια και συμμετέχω στην επιστημονική επιτροπή της οργάνωσης Scientific Journals International, η οποία υποστηρίζει την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Είμαι μέλος της European Sociological Association (ESA) και του Ερευνητικού Δικτύου για την Κοινωνιολογία των Τεχνών της ένωσης αυτής (RN2). Επίσης, είμαι μέλος της International Musicological Society, του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συνδέεται με την Ερευνητική Επιτροπή 46 της International Sociological Association.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις σπουδές μου και την ακαδημαϊκή μου πορεία, μπορείτε να βρείτε στην επιλογή Βιογραφικό.