Α. Διδακτορικές διατριβές

Α.1 Επίβλεψη

 1. 2020: Έλλη Παπαγρηγορίου. Η δημόσια πολιτική για το πεδίο της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Γ. Πασχαλίδης (καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ), Μ. Μιχαηλίδου (επ. καθ. Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου).

 2. 2018: Αφροδίτη Ξενίδου. Η κοινωνική κατασκευή του «έντεχνου λαϊκού». Μέλη τριμελούς επιτροπής: Β. Βαμβακάς (επ. καθ. Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ), Μ. Τσέτσος (καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ).

 3. 2014: Γεωργία Γκίνη. Μουσεία και Κοινωνική Δικτύωση: Η Επικοινωνιακή Στρατηγική. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Α. Βέγλης (καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ), Φ. Μπαντιμαρούδης (καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

 4. 2013: Ματθαίος Οικονόμου. Επικοινωνία και Κοινωνική Δικτύωση στις Μουσικές Βιομηχανίες: Ανάλυση Διακεκριμένων Περιπτώσεων. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Γ. Τσουρβάκας (αναπλ. καθ. Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ), Γ.-Μ. Κλήμης (αναπλ. καθ. Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

 5. 2013: Ανδρονίκη Ζαφειροπούλου. Ποιότητα Υπηρεσιών στους Μη Κερδοσκοπικούς Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Διερεύνηση της Ικανοποίησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Α. Γαρδικιώτης (αναπλ. καθ. Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ), Φ. Βούζας (αναπλ. καθ. Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

 6. 2012-2017: Μαρία Μανωλίκα. Κίνητρα και Παράγοντες Πρόβλεψης της Πολιτισμικής Κατανάλωσης. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Π. Πανταζής (αναπλ. καθ. Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ), Γ.-Μ. Κλήμης (αναπλ. καθ. Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

 7. 2011: Νικόλαος Δάλλας. Τοπικές Μουσικές Σκηνές. Μορφές Μουσικής Δημιουργίας, Παραγωγής και Κατανάλωσης στη Θεσσαλονίκη. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Γ. Πασχαλίδης (καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ), Παναγιώτης Πανόπουλος (επ. καθ., Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Α.2 Μέλος επιτροπών

 1. 2010-2018: Διονύσιος Φραγκόπουλος. Εισαγωγή και Ολοκλήρωση ICT Συστημάτων στις Εκπαιδευτικές, Οργανωσιακές και Επικοινωνιακές Δομές της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επιβλέπων: Χ. Δημάκης (επ. καθ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ). Μέλος τριμελούς επιτροπής: Θ. Ξένος (καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ).

 2. 2010-2015: Αντιγόνη Ευστρατόγλου. Το Μουσικό Είδος ως Μέσο Επικοινωνίας. Επιβλέπων: Γ.-Μ. Κλήμης (αναπλ. καθ. Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο). Μέλος τριμελούς επιτροπής: Μάρθα Μιχαηλίδου (λέκτορας Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

 3. 2010-2014: Πρόδρομος Μοναστηρίδης. Καινοτομία και Μη Κερδοσκοπικοί Πολιτιστικοί Οργανισμοί. Μια Προτεινόμενη Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Καινοτομιών. Επιβλέπων: Γ. Τσουρβάκας (αναπλ. καθ. Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ). Μέλος τριμελούς επιτροπής: Γ.-Μ. Κλήμης (αναπλ. καθ. Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

 4. 2009 (εξωτερικός αξιολογητής): Λάζαρος Βλαχόπουλος. Supporting the Educational Triangle in Grief & Bereavement: Thanato-Psychological Research & Practice. Επιβλέπουσα: PhDr. Ivana Poledňová, CSc., Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno (Czech Republic). Β΄ αξιολογητής: Professor Christopher Alan Lewis, Division of Psychology, School of Health Sciences, Glyndŵr University, Wrexham, Wales.

 5. 2008-2012: Παρασκευή Δεκούλου. Οργανωσιακή Μάθηση στις Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Διαφήμισης στην Ελλάδα: Η Αλληλεπίδραση μεταξύ του Οργανισμού Μάθησης, της Οργανωσιακής Δομής και Επίδοσης. Επιβλέπων: Γ. Τσουρβάκας (αναπλ. καθ. Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ). Μέλος τριμελούς επιτροπής: Ευγενία Πετρίδου (καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ).

 6. 2012: Δέσποινα Μουζάκη. Δίκτυα και Δημιουργική Σκέψη. Επιβλέπων: Π. Πανταζής (αναπλ. καθ. Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ). Μέλος τριμελούς επιτροπής: Ν. Χρηστάκης (καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ).

 7. 2008: Δημήτρης Κεχαγιάς. Η Δημοσιογραφία από τα Παραδοσιακά στα Νέα Μέσα. Η Περίπτωση της Μουσικής Δημοσιογραφίας. Επιβλέπουσα: Α. Μυστακίδου (αναπλ. καθ. Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ). Μέλος τριμελούς επιτροπής: Γιώργος Καλλίρης (αναπλ. καθ. Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ).

 8. 2008: Σταματία Παπαχρήστου. Παιδαγωγικές Λειτουργίες του Πολιτικού και Κοινωνικού Θεάτρου: Η Περίπτωση της Ομάδας "Τραβέρσο". Επιβλέπων: Γ. Τσιάκαλος (καθ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ). Μέλος τριμελούς επιτροπής: Φανή Σέρογλου (επ. καθ., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ).

 

Β. Επίβλεψη μεταδιδακτορικής έρευνας

 1. 2016: Δημήτρης Παπανικολάου, μουσικολόγος (Δρ. μουσικολογίας). Ο μουσικός πολιτισμός στο περιβάλλον της δημιουργικής οικονομίας: προοπτικές και προτάσεις για ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης και της οικονομικής ύφεσης.