Πρόγραμμα:
Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Προαιρετικό σεμινάριο
Κατεύθυνση: Όλες
Εξάμηνα: Α΄, Γ΄

Συνοπτική περιγραφή

Το σεμινάριο είναι προαιρετικό. Απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων, καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία με το πακέτο στατιστικής ανάλυσης SPSS, και είναι πρακτικά προσανατολισμένο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται με το περιβάλλον και με βασικές λειτουργίες του SPSS. Ασκούνται στο χειρισμό των ποσοτικών δεδομένων για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δίνει τη δυνατότητα να μπορεί κανείς στη συνέχεια να παρακολουθήσει πιο προχωρημένα μαθήματα στατιστικής ανάλυσης με τη βοήθεια του SPSS. Η διάρκειά του σεμιναρίου είναι έξι δίωρα με μία ώρα σύνοψης και επανάληψης με ασκήσεις στο τέλος.

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα

 1. Εισαγωγή στο περιβάλλον του SPSS, ορισμός μεταβλητών (1η εβδομάδα)
 2. Κατηγορίες μεταβλητών, καταχώρηση δεδομένων, εισαγωγή από άλλο λογισμικό (2η εβδομάδα)
 3. Υπολογισμός νέων μεταβλητών, φίλτρα και τροποποίηση μεταβλητών (3η εβδομάδα)
 4. Διαίρεση, ομαδοποίηση, στάθμιση δεδομένων (4η εβδομάδα)
 5. Εξαγωγή πινάκων και γραφικών παραστάσεων – περιγραφική στατιστική (5η εβδομάδα)
 6. Μορφοποίηση πινάκων και γραφικών παραστάσεων (6η εβδομάδα)
 7. Σύνοψη και επανάληψη με ασκήσεις (7η εβδομάδα)

 

Στόχοι του σεμιναρίου

 • Να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το περιβάλλον και τις βασικές λειτουργίες του SPSS.
 • Να είναι σε θέση να καταρτίζουν σωστά την βάση των ποσοτικών δεδομένων.
 • Να μπορούν να χειρίζονται τις μεταβλητές, ανάλογα με τις ανάγκες της ανάλυσης που επιδιώκουν.

 

Βιβλιογραφία - links

Επιπλέον υλικό υποστήριξης διατίθεται μέσω e-learning. Ορισμένες επιπλέον πληροφορίες για το σεμινάριο, είναι διαθέσιμες και στην σχετική σελίδα της ΜΟΔΙΠ.

 1. SPSS Tutorials (1. Basics)
 2. Αρχείο Power Point με βασικές οδηγίες
 3. Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0 (Πέτρος Ρούσσος και Γιώργος Ευσταθίου, Τμήμα ΦΠΨ Πανεπιστημίου Αθηνών)
 4. Στάθμιση δείγματος στο SPSS (διατίθεται μέσω του e-learning)
 5. Βίντεο στο YouTube με εισαγωγικές οδηγίες
 6. Δαφέρμος, Β. (2011). Κοινωνική στατιστική και μεθοδολογία έρευνας με το SPSS. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. ISBN 978-960-456-279-4.

 

Διαδικασία / αξιολόγηση

Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα. Διεξάγεται με την μορφή ασκήσεων μέσα στην τάξη με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/ριών στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας και στην "λογική" της επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων. Επομένως, δεν υπάρχει εξέταση και βαθμολόγηση, δεν αποδίδει μονάδες ECTS, ούτε υπολογίζεται για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών. Ωστόσο, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.