Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο για συναντήσεις εξ αποστάσεως. Δείτε λεπτομέρειες.

Τα μαθήματα που προσφέρω στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ εντάσσονται στην κατεύθυνση των σπουδών μαζικής επικοινωνίας (κατεύθυνση ΜΜΕ). Τα μαθήματα που προσφέρω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, εντάσσονταν στην κατεύθυνση "Επικοινωνία και Πολιτισμός" (μέχρι το 2018). Σήμερα, εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επικοινωνία», στις ειδικεύσεις Πολιτιστική Διαχείριση & Επικοινωνία και Εκστρατείες Επικοινωνίας & Έρευνες Κοινού.

Στις σελίδες των μαθημάτων μπορείτε να βρείτε τις γενικές περιγραφές, τους στόχους του κάθε μαθήματος, τη θέση του στο πρόγραμμα σπουδών, πληροφορίες για τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που προτείνεται, καθώς και για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης.

 

Α. Προπτυχιακά

––– Ενεργά –––––––
Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (ΜΜ0200)
Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (ΜΜ4100). Συνδιδασκαλία με τον Ν. Τσιγγίλη
Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση (ΜΜ1400)
––– Ανενεργά –––––-
Μουσική και ΜΜΕ (ΜΜ1500)
Μουσική Βιομηχανία και Κουλτούρα (ΜΜ1600)


Β. Μεταπτυχιακά

––– Ενεργά –––––––
Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης (ΕΠΔ106)
Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις του Κοινού (ΕΚΟΡ100)
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (ΕΠΕ202). Συνδιδασκαλία με τον Ν. Τσιγγίλη
––– Ανενεργά –––––-
Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστικοί Οργανισμοί (Ε204). Συνδιδασκαλία με τους Γ. Καλλίρη και Π. Τσαρχόπουλο
Ψυχολογία της Πολιτισμικής Κατανάλωσης και της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς (Ε210). Συνεργασία με την Μ. Μανωλίκα
Σεμινάριο SPSS για αρχάριους (Κ109). Προαιρετικό σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες


Γ. Διεθνή προγράμματα (Erasmus+, Erasmus International)

––– Ανενεργά ––––––
Cultural & Creative Industries (IP3600). Συνεργασία με τον Ν. Δάλλα
Globalization and the Arts (IP1100)
Psychology & its Applications in Cultural Consumption (IP4400). Συνεργασία με την Μ. Μανωλίκα

 

Πληροφορίες για την επόμενη εξεταστική περίοδο, τις ημερομηνίες εξέτασης και την εξεταστέα ύλη, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των ανακοινώσεων (εφόσον έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα).