Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εργασίες

Ορισμένα κείμενα είναι ελεύθερης πρόσβασης (διατίθενται σε PDF)
Η δημοσίευση κειμένων στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος για την πνευματική ιδιοκτησία. Τα κείμενα στα οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με τον όρο ότι θα αναφέρονται η προέλευση και ο συγγραφέας τους.

 

  1. 2017: Unmaking Culture through Austerity: Effects of Material Deprivation on Visual Artists
    (Α. Μπαλτζής, Ν. Τσιγγίλης) [ Περίληψη ]
  2. 2017: Visual Artists and the Austerity Effects on Cultural Work

Υπό δημοσίευση - σε κρίση

Η Κοινωνική και Ιστορική Φύση της Μουσικής Συνείδησης ως Είδους Καλλιτεχνικής Συνείδησης.

Σημειώσεις προς τους φοιτητές για το μάθημα "Φιλοσοφία της Μουσικής - Ιστορική Εισαγωγή". Οι σημειώσεις διατέθηκαν ως βασικό διδακτικό βοήθημα και έγιναν με βάση τον κύκλο διαλέξεων στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.