Όλες οι βαθμολογίες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος) από την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.

Απαιτείται ένα διάστημα μερικών ημερών για να γίνει ο συγχρονισμός του συστήματος, μετά από το οποίο οι φοιτητές μπορούν να δουν τους βαθμούς τους.