Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο για συναντήσεις εξ αποστάσεως. Δείτε λεπτομέρειες.

Όλες οι βαθμολογίες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος) από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.

Απαιτείται ένα διάστημα μερικών ημερών για να γίνει ο συγχρονισμός του συστήματος, μετά από το οποίο οι φοιτητές μπορούν να δουν τους βαθμούς τους.