Σημειώσεις προς τους φοιτητές για το μάθημα "Φιλοσοφία της Μουσικής - Ιστορική Εισαγωγή". Οι σημειώσεις διατέθηκαν ως βασικό διδακτικό βοήθημα και έγιναν με βάση τον κύκλο διαλέξεων στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1990-1991 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας "Sv. Kliment Ohridski". [ Πλήρες κείμενοΠερίληψη ]