Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο για συναντήσεις εξ αποστάσεως. Δείτε λεπτομέρειες.
Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατεύθυνσης
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Δ΄

Συνοπτική περιγραφή

Εξετάζεται η τέχνη ως μορφή επικοινωνίας και ως κοινωνική δραστηριότητα. Αναλύονται οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές της στις νεωτερικές κοινωνίες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που διαμορφώνονται στη λεγόμενη μετανεωτερική ή ύστερη νεωτερική κοινωνία.

Πρόγραμμα:
Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ’ επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνα: Ε΄, Ζ΄

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και χειρισμού αρχείων με ποσοτικά δεδομένα, με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού. Εστιάζει σε βασικές στατιστικές τεχνικές και αναλύσεις που εφαρμόζονται σε ποσοτικές έρευνες των κοινωνικών επιστημών.

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ' επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Εαρινό

Συνοπτική περιγραφή

Εξετάζονται οι επιδράσεις που ασκεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και στην παραγωγή, διάδοση και πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση και στις λειτουργίες των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, καθώς και στη διαμόρφωση των πολιτιστικών ασυμμετριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ' επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Χειμερινό

Συνοπτική περιγραφή

Με την παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, η σχέση της μουσικής με τη μαζική επικοινωνία και τα μέσα της εξετάζεται τόσο ως προς την "κάθετη" διάστασή της (η μουσική ως μορφή μαζικής επικοινωνίας), όσο και ως προς την "οριζόντια" (η μουσική στα μέσα μαζικής επικοινωνίας).

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ' επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Εαρινό

Συνοπτική περιγραφή

Αναλύονται οι κοινωνικές λειτουργίες της βιομηχανίας των ηχογραφημάτων ως συστήματος για την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση συμβολικών μορφών, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με τις κοινωνικές μεταβολές και τη μαζικοποίηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας που παρατηρούνται στη νεωτερική κοινωνία.