• Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (από το Δεκέμβριο του 2003)

 • Συμμετοχή στις ακόλουθες επιτροπές του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ:
  - Αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407 (2005-2006)
  - Κατατακτήριων Εξετάσεων (από το 2007)
  - Μεταπτυχιακών Σπουδών (2006-2008 και από το 2018)
  - Οδηγού Σπουδών 2006-2007
  - Οικονομικών (2007-2008)
  - Παραλαβής Οργάνων και Υλικών (από το 2007)
  - Προγράμματος Σπουδών (από το 2007)
  - Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (2011- )
  - Εισαγωγικών εξετάσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2011- )

 • Συντονιστής διεθνών προγραμμάτων σπουδών Erasmus, Erasmus Plus, κ.λπ. (2013-2017)
 • Αναπληρωτής διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Επικοινωνία" (2018-2019)
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Επικοινωνία" (2019- )
 • Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΠΜ61, "Πολιτιστική Επικοινωνία" (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2017- )
 • Επόπτης κτιρίου (2006-2013)