• Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (από τον Δεκέμβριο του 2003)

 • Συμμετοχή στις ακόλουθες επιτροπές του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ:
  - Αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407 (2005-2006)
  - Κατατακτήριων Εξετάσεων (από το 2007)
  - Μεταπτυχιακών Σπουδών (2006-2008 και από το 2018)
  - Οδηγού Σπουδών (2006-2007)
  - Οικονομικών (2007-2008)
  - Παραλαβής Οργάνων και Υλικών (από το 2007)
  - Προγράμματος Σπουδών (από το 2007)
  - Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (από το 2011)
  - Εισαγωγικών εξετάσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (από το 2011)

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (θητεία 2022-2024)
 • Συντονιστής ΟΜΕΑ (από το 2022)
 • Συντονιστής διεθνών προγραμμάτων σπουδών Erasmus, Erasmus Plus, κ.λπ. (2013-2017)
 • Αναπληρωτής διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Επικοινωνία" (2018-2019)
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Επικοινωνία" (2019-2022)
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΜΠΣ "Επικοινωνία" (από το 2018)
 • Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΠΜ61, "Πολιτιστική Επικοινωνία" (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2017-2020)
 • Επόπτης κτιρίου (2006-2013)