Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
Βασ. Ηρακλείου 12
546 25 Θεσσαλονίκη
7ος όροφος, Γραφείο Η2 

 

2310-992066
2310-992098 (φαξ Γραμματείας)