Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
Εγνατία 46
546 25 Θεσσαλονίκη
4ος όροφος

2310-992066
2310-992098 (φαξ Γραμματείας)