Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο μέσω Skype. Δείτε λεπτομέρειες.
Για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020
1. Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (ΜΜ0200)
Ημ/νία εξέτασης: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Αίθουσα: Εξ αποστάσεως εξέταση με εξατομικευμένο τυποποιημένο ημερολόγιο
Ώρες: 09:15-10:45
Εξεταστέα ύλη:
α) John Walker: Η Τέχνη στην Εποχή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 (Εισαγωγή και κεφάλαια 1-6, μέχρι τη σελ. 200). Το βιβλίο διατίθεται από τον Εύδοξο.
β) Νικόλας Βερνίκος κ.ά. - επιμ. (2005): Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά. Αθήνα: Κριτική (το βιβλίο υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος). Τα κεφάλαια:
  1. Αλεξάνδρα Μπούνια: "Τα Μουσεία ως Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Θέματα και Προβληματισμοί - Μια Προκαταρκτική Συζήτηση" (σελ. 39-58).
  2. Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Ειρήνη Πιτσάκη: "Η Ελληνική Βιομηχανία του Βιβλίου" (σελ. 109-125).
  3. Νίκος Μπουμπάρης: "Η Μουσική Βιομηχανία σε Μετάβαση" (σελ. 225-247).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξεταστείτε, θα πρέπει να έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου ή στη συμπληρωματική δήλωση για την πρόσθετη εξεταστική.

Η εξέταση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας elearning του ΑΠΘ.

  

2. Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (ΜΜ4100)
(Συνδιδασκαλία με Ν. Τσιγγίλη)
Ημ/νία εξέτασης: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Αίθουσα/Τρόπος εξέτασης: Εξ αποστάσεως εξέταση (οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εγκαίρως)
Ώρα: 09:15

 

3. Θεωρητικές & Ερευνητικές Προσεγγίσεις του Κοινού (ΕΚΟΡ100)
(ΠΜΣ Επικοινωνία, ειδίκευση Εκστρατείες Επικοινωνίας & Έρευνες Κοινού)
Προθεσμία υποβολής εργασιών: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 (23:59)

 

4. Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής & Κατανάλωσης (ΕΠΔ106)
(ΠΜΣ Επικοινωνία, ειδίκευση Πολιτιστική Διαχείριση & Επικοινωνία)
Προθεσμία υποβολής εργασιών: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 (23:59)

 

5. Κοινωνιολογία & Πολιτική Οικονομία της Τέχνης (ΥΘΚΠΟΤ2)
(ΔΠΜΣ Τέχνη & Δημόσια Σφαίρα)
Προθεσμία υποβολής εργασιών: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 (23:59)