Για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
1. Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (ΑΜΜ1500, ΜΜ4100)
(Μάθημα επιλογής σε συνδιδασκαλία με τον Ν. Τσιγγίλη)
Ημ/νία εξέτασης: Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024
Αίθουσα: Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2ος όροφος Σχολής ΚΟΕ/Νομικής)
Ώρες: 09:00-11:00


2. Κοινωνιολογία της Δημοσιογραφίας (ΑΔΗ4000)
(Υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου στην κατεύθυνση της Δημοσιογραφίας, συνδιδασκαλία με τον Β. Βαμβακά)
Ημ/νία εξέτασης: Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024
Αίθουσα: Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2ος όροφος Σχολής ΚΟΕ/Νομικής)
Ώρες: 09:00-11:30
Εξεταστέα ύλη

Manning, P. (2023). Κοινωνιολογία της ενημέρωσης: ειδήσεις και πηγές ειδήσεων. Εκδόσεις Ιδεολόγιο. Το βιβλίο διατίθεται από τον Εύδοξο (h​t​t​p​s​:​/​/​s​e​r​v​i​c​e​.​e​u​d​o​x​u​s​.​g​r​/​s​e​a​r​c​h​/​#​a​/​i​d​:​1​2​2​0​9​1​8​8​7​/​0). Τα κεφάλαια:

Κεφάλαια Σελίδες
#1-#3 17-141
#5-#8 185-373

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξεταστείτε, θα πρέπει να έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου. Επίσης, είναι σημαντικό να κάνετε την δοκιμαστική εξέταση όσο περισσότερες φορές μπορείτε, ώστε να εξοικειωθείτε με το σύστημα της εξέτασης.


3. Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (ΜΜ0200)
(Μόνο για φοιτητές/φοιτήτριες στο πτυχίο που το οφείλουν ως υποχρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση ΜΜΕ)
Ημ/νία εξέτασης: Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024
Αίθουσα: E-learning και Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2ος όροφος Σχολής ΚΟΕ/Νομικής)
Ώρες: 09:00-11:30
Εξεταστέα ύλη
α) Walker, J. (2010). Η τέχνη στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας. University Studio Press (Εισαγωγή και κεφάλαια 1-6, μέχρι τη σελ. 200). Το βιβλίο είχε διατεθεί από τον Εύδοξο (h​t​t​p​s​:​/​/​s​e​r​v​i​c​e​.​e​u​d​o​x​u​s​.​g​r​/​s​e​a​r​c​h​/​#​a​/​i​d​:​2​1​7​4​9​/​0).
β) Βερνίκος, Ν. κ.ά. (Επιμ.). (2005). Πολιτιστικές βιομηχανίες: διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά. Εκδόσεις Κριτική (το βιβλίο υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος). Τα κεφάλαια:
  1. Μπούνια, Α.: Τα μουσεία ως πολιτιστικές βιομηχανίες: θέματα και προβληματισμοί - μια προκαταρκτική συζήτηση (σελ. 39-58).
  2. Μπαντιμαρούδης, Φ., & Πιτσάκη, Ε.: Η ελληνική βιομηχανία του βιβλίου (σελ. 109-125).
  3. Μπουμπάρης, Ν.: Η μουσική βιομηχανία σε μετάβαση (σελ. 225-247).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξεταστείτε, θα πρέπει να έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου ή στη συμπληρωματική δήλωση για την πρόσθετη εξεταστική. Επίσης, είναι σημαντικό να κάνετε την δοκιμαστική εξέταση όσο περισσότερες φορές μπορείτε, ώστε να εξοικειωθείτε με το σύστημα της εξέτασης.


4. Εισαγωγή στην Επικοινωνία (ΓΕ0100)
(Μόνο για φοιτητές/φοιτήτριες με έτος εγγραφής μέχρι και το 2019 που το οφείλουν ως υποχρεωτικό)
Ημ/νία εξέτασης: Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024
Αίθουσα: Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2ος όροφος Σχολής ΚΟΕ/Νομικής)
Ώρες: 09:00-11:30
Εξεταστέα ύλη

Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σ. (2012). Επικοινωνία: θεωρία στην πράξη. Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη. Το βιβλίο είχε διατεθεί από τον Εύδοξο (h​t​t​p​s​:​/​/​s​e​r​v​i​c​e​.​e​u​d​o​x​u​s​.​g​r​/​s​e​a​r​c​h​/​#​a​/​i​d​:​2​2​7​6​9​1​9​6​/​0). Τα κεφάλαια:

Κεφάλαια Σελίδες
#2-#5 57-113
#8-#18 147-309
#20 338-353

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξεταστείτε, θα πρέπει να έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου ή στη συμπληρωματική δήλωση για την πρόσθετη εξεταστική. Επίσης, είναι σημαντικό να κάνετε την δοκιμαστική εξέταση όσο περισσότερες φορές μπορείτε, ώστε να εξοικειωθείτε με το σύστημα της εξέτασης.