Για την εξεταστική Ιουνίου 2024
1. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΑΜΜ0400)
Ημ/νία εξέτασης: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024
Αίθουσα: Εξέταση με εξατομικευμένο τυποποιημένο ημερολόγιο μέσω elearning (λεπτομέρειες στις σελίδες του μαθήματος στο elearning)
Ώρες: 09:00-11:00
Εξεταστέα ύλη:
α) Αυδίκος, Β. (2014). Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Επίκεντρο. Το βιβλίο διατίθεται από τον Εύδοξο.
β) Βερνίκος, Ν. κ.ά. (Επιμ.). (2005). Πολιτιστικές βιομηχανίες. Διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά. Κριτική. Το βιβλίο υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος). Τα κεφάλαια:
  1. Μπούνια, Α.: Τα μουσεία ως πολιτιστικές βιομηχανίες: θέματα και προβληματισμοί - μια προκαταρκτική αυζήτηση (σελ. 39-58).
  2. Μπαντιμαρούδης, Φ., & Πιτσάκη, Ε.: Η ελληνική βιομηχανία του βιβλίου (σελ. 109-125).
  3. Μπουμπάρης, Ν.: Η μουσική βιομηχανία σε μετάβαση (σελ. 225-247).
γ) Richard Peterson & N. Anand: Η Οπτική της Παραγωγής Πολιτισμού. Annual Review of Sociology, 30, 311-334. Το κείμενο διατίθεται από στις σελίδες του μαθήματος στο elearning.
δ) Αλέξανδρος Μπαλτζής: Διαφάνειες Μαθήματος ΑΜΜ0400 σε μορφή pdf. Διατίθενται από στις σελίδες του μαθήματος στο elearning.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξεταστείτε, θα πρέπει να έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων.

 

 

2. Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (ΜΜ0200)
Ημ/νία εξέτασης: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024
Αίθουσα: Εξέταση με εξατομικευμένο τυποποιημένο ημερολόγιο μέσω elearning (λεπτομέρειες στις σελίδες του μαθήματος στο elearning)
Ώρες: 09:00-11:00
Εξεταστέα ύλη:
α) John Walker: Η Τέχνη στην Εποχή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 (Εισαγωγή και κεφάλαια 1-6, μέχρι τη σελ. 200). Το βιβλίο διατίθεται από τον Εύδοξο.
β) Νικόλας Βερνίκος κ.ά. - επιμ. (2005): Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά. Αθήνα: Κριτική (το βιβλίο υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος). Τα κεφάλαια:
  1. Αλεξάνδρα Μπούνια: "Τα Μουσεία ως Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Θέματα και Προβληματισμοί - Μια Προκαταρκτική Συζήτηση" (σελ. 39-58).
  2. Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Ειρήνη Πιτσάκη: "Η Ελληνική Βιομηχανία του Βιβλίου" (σελ. 109-125).
  3. Νίκος Μπουμπάρης: "Η Μουσική Βιομηχανία σε Μετάβαση" (σελ. 225-247).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξέταση αφορά φοιτητές και φοιτήτριες του προηγούμενου προγράμματος σπουδών, που το οφείλουν ως υποχρεωτικό κατεύθυνσης. Για να εξεταστούν, θα πρέπει να το έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων.

 

 

3. Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (ΜΜ4100)
(Υποχρεωτικό κατ' επιλογή στην κατεύθυνση ΜΜΕ, συνδιδασκαλία: Ν. Τσιγγίλης)
Ημ/νία εξέτασης: Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024
Αίθουσα: Νησίδα Η/Υ Τμήματος (κτίριο Νομικής & ΟΠΕ)
Ώρες: 17:00-19:00

 

4. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (ΕΠΕ202)
(ΠΜΣ "Επικοινωνία", συνδιδασκαλία: Ν. Τσιγγίλης)
Προθεσμία υποβολής εργασιών: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 (23:59)

 

5. Κοινωνιολογία & Πολιτική Οικονομία της Τέχνης (ΥΘΚΠΟΤ2)
(Διατμηματικό ΠΜΣ "Τέχνη & Δημόσια Σφαίρα")
Προθεσμία υποβολής εργασιών: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 (23:59)