Ανακοινώσεις

Ώρες γραφείου, συνεργασίας με φοιτητές, εξεταστέα ύλη, πρόγραμμα εξετάσεων κ.λπ.

Ανακοινώσεις για συνέδρια & επιστημονικές εκδηλώσεις.
Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

 

Για τις συνεργασίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μέσω e-mail.

Τα μαθήματα που διδάσκω εξ ολοκλήρου ή σε συνεργασία

Για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
1. Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (ΑΜΜ1500, ΜΜ4100)
(Μάθημα επιλογής σε συνδιδασκαλία με τον Ν. Τσιγγίλη)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες για επιστημονικά συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις, στη διοργάνωση των οποίων έχω συμμετάσχει.