Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο για συναντήσεις εξ αποστάσεως. Δείτε λεπτομέρειες.

Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που διδάσκω αυτόνομα ή σε συνεργασία

Για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

1. Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (περισσότερα...)
(προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση μαζικής επικοινωνίας)
Ημέρα: Παρασκευή
Αίθουσα: Εικονική αίθουσα στο Zoom
Ώρες: 11:30-14:00
Βιβλιογραφία/εξεταστέα ύλη:
  1. John Walker: Η Τέχνη στην Εποχή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 (Εισαγωγή και κεφάλαια 1-6, μέχρι τη σελ. 200). Το βιβλίο διατίθεται από τον Εύδοξο.
  2. Νικόλας Βερνίκος κ.ά. - επιμ. (2005): Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά. Αθήνα: Κριτική (το βιβλίο υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος). Τα κεφάλαια:
    1. Αλεξάνδρα Μπούνια: "Τα Μουσεία ως Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Θέματα και Προβληματισμοί - Μια Προκαταρκτική Συζήτηση" (σελ. 39-58).
    2. Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Ειρήνη Πιτσάκη: "Η Ελληνική Βιομηχανία του Βιβλίου" (σελ. 109-125).
    3. Νίκος Μπουμπάρης: "Η Μουσική Βιομηχανία σε Μετάβαση" (σελ. 225-247).

2. Τέχνη & Παγκοσμιοποίηση (περισσότερα...)
(προπτυχιακό υποχρεωτικό κατ' επιλογή μάθημα στην κατεύθυνση μαζικής επικοινωνίας)
Ημέρα: Τρίτη
Αίθουσα: Εικονική αίθουσα στο Zoom
Ώρες: 09:00-11:30
 

3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (περισσότερα...)
(μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής, σε συνεργασία με τον Ρ. Κωτσάκη)
Ημέρα: Δευτέρα
Αίθουσα: Εικονική αίθουσα στο Zoom
Ώρες: 19:30-22:00