Η Κοινωνική και Ιστορική Φύση της Μουσικής Συνείδησης ως Είδους Καλλιτεχνικής Συνείδησης.

Σόφια: Πανεπιστήμιο "Sv. Kliment Ohridski", 1992. [ ΕλληνικάΒουλγαρικάΠερίληψη ]