Καλώς ορίσατε στις ιστοσελίδες μου

Μερικές διευθύνσεις κόμβων στο διαδίκτυο, οι οποίοι σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές μου. Ο κατάλογος είναι βέβαια ενδεικτικός.

A. Επιστημονικά περιοδικά

 • Music and Arts in Action (MAiA)
  Νέο περιοδικό κοινωνιολογίας των τεχνών και της μουσικής. Το περιοδικό υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση για τη διερεύνηση της δυναμικής των τεχνών και της μουσικής στην κοινωνική ζωή και την πολιτισμική εμπειρία. Το περιοδικό είναι με κριτές, περιλαμβάνεται στα Sociological Abstracts και συμμετέχει στο κίνημα ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική γνώση και στις δημοσιεύσεις.
 • Ζητήματα Επικοινωνίας
  Έκδοση του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2004). Απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους δημοσιογράφους και στους πολιτικούς, καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα των επιστημών της επικοινωνίας. Δημοσιεύει μετά από κρίση και εκδίδεται δύο φορές το χρόνο σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Μουσικολογία
  Έκδοση μουσικής θεωρίας και πράξης που ιδρύθηκε το 1985 από την Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη (1944-2017), όταν δεν υπήρχαν ακόμη Τμήματα Μουσικών Σπουδών, και δημοσιευόταν μέχρι το 2017. Αποτέλεσε πρωτοποριακή προσπάθεια για τα μουσικολογικά δεδομένα της χώρας μας. Το περιοδικό μου έκανε την τιμή να μου εμπιστευτεί τις ιστοσελίδες του και να με συμπεριλάβει στην επιστημονική του επιτροπή.
 • Scientific Journals International
  Φορέας που υποστηρίζει το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική γνώση και στις δημοσιεύσεις. Ιστότοπος με πολλές πληροφορίες για το κίνημα υπέρ της ανοικτής πρόσβασης και με ενδιαφέρουσα συλλογή επιστημονικών περιοδικών σε πολλούς τομείς.

Β. Φορείς, οργανισμοί, ιδρύματα

 • Δίκτυο για την Δημιουργική Ελλάδα
  Ιστότοπος ανταλλαγής πληροφοριών για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Η κεντρική σελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο.
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
  Πληροφορίες για το Τμήμα, το πρόγραμμα σπουδών και τις δραστηριότητές του, καθώς και για το διδακτικό προσωπικό και τη διοίκησή του.
 • European Sociological Association (ESA)
  Η ευρωπαϊκή ένωση κοινωνιολόγων. Ιστότοπος με πολλές πληροφορίες για τις εξελίξεις στην κοινωνιολογία του ευρωπαϊκού χώρου και για τα επιμέρους ερευνητικά δίκτυα.
 • Research Network for the Sociology of the Arts (ESA-RN2)
  Το ερευνητικό δίκτυο για την κοινωνιολογία των τεχνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνιολόγων. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τους προσανατολισμούς του.
 • Digital Radio Cultures
  Διεθνές ερευνητικό δίκτυο, το οποίο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης COST A20 για την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ομάδα για την Κοινωνιολογία των Τεχνών στο Πανεπιστήμιο του Exeter
  Η ιστοσελίδα της επιστημονικής ομάδας SocArts με πληροφορίες για το έργο που αναπτύσσει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνιολογία της μουσικής.
 • International Sociological Association (ISA)
  Η διεθνής κοινωνιολογική ένωση. Ιστότοπος με πληροφορίες και υλικό για την κοινωνιολογία και τους κοινωνιολόγους σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο.
 • International Musicological Society (IMS)
  Η διεθνής ένωση μουσικολόγων. Ιστότοπος με πληροφορίες για τη μουσικολογία και τους μουσικολόγους σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για το επιστημονικό περιοδικό Acta Musicologica.
 • Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων
  Επαγγελματική και επιστημονική ένωση των κοινωνιολόγων (συμμετέχουν και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι), που ιδρύθηκε το 1983. Ιστότοπος με πληροφορίες για τις επιστημονικές και συνδικαλιστικές δραστηριότητες του συλλόγου, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που παίρνει.
 • Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οδηγοί για τη χρήση τους.