Α. Μπαλτζής, Π. Πανταζής

Η Δημιουργική Οικονομία και οι Εξελίξεις στην Ελλάδα
Επιστημονική ημερίδα
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου
Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (ΑΠΘ)
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

 

Περίληψη

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που ξεκίνησε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τα πανεπιστήμια του Poznan (Πολωνία), του Westminster (Αγγλία), της Valencia (Ισπανία), του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ, αλλά συνεχίστηκε ως ανεξάρτητη και ένα μέρος της βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Πρόκειται για μελέτη με αντικείμενο τις αγορές καλλιτεχνικής εργασίας στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση των νέων καλλιτεχνών. Μετά από αναθεώρηση και συμπληρωματική επεξεργασία, η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε ως κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο (βλ. αναλυτικότερα εδώ).