Ανώτατες σπουδές:

  • 1987-1992. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο "Η Κοινωνική και Ιστορική Φύση της Μουσικής Συνείδησης ως Είδους Καλλιτεχνικής Συνείδησης" (Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας "Sv. Kliment Ohridski"). Η διατριβή εκπονήθηκε με κρατική υποτροφία αριστείας από το Αυτόνομο Ινστιτούτο Πολιτισμού "Ivan Vazov". Η αναγόρευση σε Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας "Sv. Kliment Ohridski" ήταν ομόφωνη (1992).
  • Ιανουάριος-Μάιος 1987. Master of Arts, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Sv. Kliment Ohridski', Σόφια 1987. Εκπόνηση διατριβής (για την απόκτηση M.A.) με τίτλο "Φιλοσοφικές και Κοινωνιολογικές Πλευρές της Οργάνωσης της Κοινωνίας".
  • 1982-1987. Τμήμα Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου "Sv. Kliment Ohridski", Σόφια. Πτυχίο με βαθμό "άριστα".

Βασική εκπαίδευση:

1969-1981. Απολυτήριο από το Β΄ Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Άλλες σπουδές:

  • Οκτώβριος 1997-Ιανουάριος 1998. Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), Θεσσαλονίκη.
  • Πτυχίο στην Αρμονία της Μουσικής από το Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.