• Βουλγαρικά: Άριστα

  • Αγγλικά: Άριστα

  • Ισπανικά: Καλά

  • Γαλλικά: Κατανόηση γραπτού λόγου.

  • Ρωσικά: Κατανόηση γραπτού λόγου.

  • Γερμανικά: Κατανόηση γραπτού λόγου.