Διάλεξη στο διεθνές σεμινάριο του ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου Digital Radio Cultures in Europe (COST A20)
Egham, London, 18-20 Ιουνίου 2004

 

Περίληψη

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζεται μια εισαγωγή στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να εξεταστεί η επίδραση που ασκεί το διαδίκτυο στην καλλιτεχνική επικοινωνία.

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στις δομικές μεταβολές που επέφερε η ανάδυση της νεωτερικότητας στην καλλιτεχνική επικοινωνία και περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εμπορευματοποίησης, της διαμεσολάβησης και της χειραφέτησης.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η αναπαραγωγή και η εκπομπή ως δύο βασικές και διαδοχικές φάσεις στην εξέλιξη των τρόπων διάδοσης των καλλιτεχνικών έργων, για να ακολουθήσει μια επισκόπηση του όρου "mediamorphosis" ως αναλυτικού. Αν και εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του '70, υφίσταται κάποια επεξεργασία μόλις στις αρχές της δεκαετίας του '90, στις επιστήμες της επικοινωνίας και τις δημοσιογραφικές σπουδές (από τον Fidler), αλλά και στην κοινωνιολογία της μουσικής (από τον Blaukopf), για να καταλήξει στις αρχές της επόμενης δεκαετίας να χρησιμοποιηθεί στην κοινωνιολογία των τεχνών (από τον Schmudits), προκειμένου να σηματοδοτήσει τις μείζονες ιστορικές μεταβολές που επιφέρουν η ανάπτυξη του φαινομένου της μαζικής επικοινωνίας και των μέσων της στην καλλιτεχνική δημιουργία. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που αποκτά η καλλιτεχνική επικοινωνία στην πιο πρόσφατη φάση του μετασχηματισμού της - στη φάση του διαδικτυακού μετασχηματισμού.

Στο τρίτο μέρος της διάλεξης σκιαγραφούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτυακού μετασχηματισμού της καλλιτεχνικής επικοινωνίας: ψηφιοποίηση, παγκόσμια διάχυση, διαδραστικότητα, συγκρότηση παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, σχεδιασμός της καλλιτεχνικής παραγωγής ως σταθερά διευρυνόμενης ροής εσόδων, ευέλικτη εξειδίκευση και τέλος υψηλή συγκέντρωση και διασπορά, αλλά ταυτόχρονα, σημαντική αύξηση της ποικιλίας και των διαθέσιμων επιλογών.

Τέλος, σε αυτό το πολύπλοκο και αντιφατικό πλαίσιο, αναφέρονται σε πολύ αδρές γραμμές οι βασικές ασυμμετρίες και αντινομίες του διαδικτυακού μετασχηματισμού της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, καθώς και οι διαφορετικές πτυχές της τρέχουσας φάσης.