Βιογραφικό

Πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική μου πορεία

Ανώτατες σπουδές:

  • 1987-1992. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο "Η Κοινωνική και Ιστορική Φύση της Μουσικής Συνείδησης ως Είδους Καλλιτεχνικής Συνείδησης" (Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας "Sv. Kliment Ohridski"). Η διατριβή εκπονήθηκε με κρατική υποτροφία αριστείας από το Αυτόνομο Ινστιτούτο Πολιτισμού "Ivan Vazov". Η αναγόρευση σε Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σόφιας "Sv. Kliment

  • Βουλγαρικά: Άριστα

  • Αγγλικά: Άριστα

Ι. Ανώτατη Εκπαίδευση (προπτυχιακή)

Α. Διδακτορικές διατριβές

Α.1 Επίβλεψη

  1. 2020: Έλλη Παπαγρηγορίου. Η δημόσια πολιτική για το πεδίο της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα. Μέλη τριμελούς επιτροπής:

Βλ. τις ενότητες Δημοσιεύσεις και Έρευνα.