Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εργασίες

Ορισμένα κείμενα είναι ελεύθερης πρόσβασης (διατίθενται σε PDF)
Η δημοσίευση κειμένων στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος για την πνευματική ιδιοκτησία. Τα κείμενα στα οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με τον όρο ότι θα αναφέρονται η προέλευση και ο συγγραφέας τους.

 

 1. 2016: Ύφεση και Πολιτισμική Εργασία: Μία Προκαταρκτική Έρευνα
  (Α. Μπαλτζής, Π. Πανταζής)Περίληψη ]
 2. 2015: Η Κατασκευή Στερεοτύπων για την Ανώτατη Εκπαίδευση από τον Ημερήσιο Τύπο
  (Γ. Αγγελόπουλος, Α. Μπαλτζής)Περίληψη ]

 1. 2017: Unmaking Culture through Austerity: Effects of Material Deprivation on Visual Artists
  (Α. Μπαλτζής, Ν. Τσιγγίλης) [ Περίληψη ]
 2. 2017: Visual Artists and the Austerity Effects on Cultural Work
  (Α. Μπαλτζής, Ν. Τσιγγίλης) [ Περίληψη ]

Υπό δημοσίευση - σε κρίση

Η Κοινωνική και Ιστορική Φύση της Μουσικής Συνείδησης ως Είδους Καλλιτεχνικής Συνείδησης.

Σημειώσεις προς τους φοιτητές για το μάθημα "Φιλοσοφία της Μουσικής - Ιστορική Εισαγωγή". Οι σημειώσεις διατέθηκαν ως βασικό διδακτικό βοήθημα και έγιναν με βάση τον κύκλο διαλέξεων στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.