ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ώρες γραφείου δεν θα ισχύουν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.

Ανακοινώσεις

Ώρες γραφείου, συνεργασίας με φοιτητές, εξεταστέα ύλη, πρόγραμμα εξετάσεων κ.λπ.
Μέχρι την έναρξη της εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2017-2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου.

Τετάρτη: 12:00-14:00

Παρασκευή: 14:00-16:00

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακαλούνται να επιλέγουν τις ώρες γραφείου.

Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που διδάσκω αυτόνομα ή σε συνεργασία

Για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Όλες οι βαθμολογίες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος) από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017, έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.