ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου, λόγω απουσίας με άδεια. Το υποχρεωτικό μάθημα "Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία" διδάσκεται από την κ. Σ. Λάββα.

Ανακοινώσεις

Ώρες γραφείου, συνεργασίας με φοιτητές, εξεταστέα ύλη, πρόγραμμα εξετάσεων κ.λπ.
Μέχρι την έναρξη της εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2017-2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω απουσίας με άδεια, δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου.

Τετάρτη: 12:00-14:00

Παρασκευή: 14:00-16:00

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακαλούνται να επιλέγουν τις ώρες γραφείου.

Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που διδάσκω αυτόνομα ή σε συνεργασία

Για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Για την εξεταστική Ιουνίου 2018
Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (ΜΜ0200)
Ημ/νία εξέτασης: Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Όλες οι βαθμολογίες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος) από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017, έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.