Σημειώσεις που διατέθηκαν ως βασικό διδακτικό βοήθημα στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, η διδασκαλία του οποίου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1990-1991 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας "Sv. Kliment Ohridski"

 

Περίληψη

Το μεγαλύτερο μέρος των Σημειώσεων περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες, δεδομένου ότι στη σχετική τοπική βιβλιογραφία - όταν διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα - δεν υπήρχαν ανάλογες εργασίες. Αναλύονται οι βασικές τάσεις που παρουσιάζει η εξέλιξη του συστηματικού στοχασμού για τη μουσική από τον Πυθαγόρα μέχρι και τον F. W. Schelling. Ταυτόχρονα, η μουσική ζωή από την αρχαιότητα μέχρι τους νεώτερους χρόνους προσεγγίζεται κοινωνιολογικά, μέσα από το πρίσμα των γενικότερων εξελίξεων που παρατηρούνται στο δυτικό πολιτισμό.

Οι Σημειώσεις συστηματοποιούν το υλικό που παρουσιάστηκε στη διάρκεια των μαθημάτων. Στόχος του είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές τάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ανάπτυξη της κοινωνιολογικής και φιλοσοφικής σκέψης για τη συγκεκριμένη μορφή τέχνης. Η συστηματική αυτή προσέγγιση βοηθά ώστε να κατανοηθούν καλύτερα ορισμένα ζητήματα της σύγχρονης εποχής που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση νέων κοινωνικών μορφωμάτων και πολιτισμικών φαινομένων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις Σημειώσεις, πέρα από τις απαραίτητες για να ολοκληρωθούν οι στόχοι του μαθήματος βασικές ιστορικές γνώσεις, σκιαγραφείται η ανάπτυξη των ποικίλων τάσεων που παρουσιάζει ο μουσικός πολιτισμός στο πλαίσιο της κοινωνικής δυναμικής. Η προσοχή εστιάζεται πρώτα απ' όλα στη σχέση ανάμεσα στις διάφορες απόψεις και την κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία εμφανίζονται και αναπτύσσονται. Παράλληλα, αναζητείται τόσο η κοινωνική και ιστορική τους διάσταση, όσο και η κοινωνική και ιστορική φύση των αισθητικών ιδανικών που κυριαρχούν σε κάθε εποχή και τα οποία εκφράζονται με συγκεκριμένες μορφές καλλιτεχνικής επικοινωνίας και πρακτικής.