29-30 Μαρτίου 2019, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Μ2)

Τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και στις πολιτικέςΑφίσα συνεδρίου

4ο Συνέδριο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»

 

Συνδιοργάνωση

 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ
 • Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Χορηγός

Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων

Πέντε χρόνια μετά το πρώτο συνέδριο (2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και μετά την πραγματοποίηση δύο ακόμη συνεδρίων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το τέταρτο συνέδριο για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες προσκαλεί τους μελετητές, αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής σε μια ακόμη συνάντηση με σκοπό την καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία ευκαιριών για νέες συνεργασίες.

Στο συνέδριο του 2019, η έμφαση δίνεται στο ρόλο της τεχνολογίας και της δικτύωσης ως βασικών συντελεστών του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται οι ΠΔΒ. Η ολοένα εντεινόμενη ψηφιοποίηση και η δικτύωση επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν της παραγωγής, της εργασίας και της κατανάλωσης στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους, δημιουργώντας μια σειρά από ανοικτά ερωτήματα για την έρευνα και θέτοντας μια σειρά από ζητήματα για την πολιτική. Πολλά από αυτά, δεν αφορούν αποκλειστικά τις ΠΔΒ, ωστόσο ο, εν πολλοίς άυλος και συμβολικός, χαρακτήρας των τελευταίων τις εντάσσει στους κατεξοχήν επηρεαζόμενους τομείς δραστηριότητας.

 

Θεματικές ενότητες

 • Οι ΠΔΒ στην εποχή της οικονομίας της κατ’ αποκοπήν εργασίας (gig economy)
 • Ο ρόλος των platforms στην οργάνωση των ΠΔΒ
 • Νέες μορφές χρηματοδότησης και νεα επιχειρηματικά μοντέλα (crowdfunding, νέες μορφές μάρκετινγκ των ΠΔΒ, κ.λπ.)
 • Η εργασία στην νέα οικονομία (ένταξη των εργαζομένων των ΠΔΒ σε παγκόσμια παραγωγικά δίκτυα· κινητικότητα εργαζομένων / επιχειρήσεων· εργασιακή επισφάλεια, συνεργατικοί χώροι και κολεκτίβες)
 • ΠΔΒ στην εποχή της ψηφιοποίησης και τόπος: συμβατές ή ασύμβατες έννοιες;
 • Οι ΠΔΒ και ο ρόλος τους στην Κυκλική Οικονομία: νέα υλικά, νέες τεχνικές, νέα μοντέλα συνεργασίας
 • Το κοινό των ΠΔΒ: Πρόσληψη και κατανάλωση στις νέες συνθήκες
 • Χωρικές ανισότητες στην δημιουργική οικονομία
 • Χωρικές συγκεντρώσεις και δημιουργικά οικοσυστήματα
 • Χαρτογραφήσεις της δημιουργικότητας
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και χάραξη πολιτικών: από το τοπικό στο υπερεθνικό επίπεδο.

Θα υπάρξουν ειδικές συνεδρίες για νέους/ες ερευνητές/ριες (φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες), ειδικά σεμινάρια μεθοδολογίας, καθώς και δράσεις δικτύωσης των συμμετεχόντων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα οργανωθεί μια σειρά από φροντιστηριακές συνεδρίες (one-on-one sessions) που θα απευθύνεται σε νέους ερευνητές (υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) και θα τους δίνεται η δυνατότητα να συναντηθούν κατ’ ιδίαν με μέλη ΔΕΠ για να συζητήσουν για 20 λεπτά μέρος της δουλειάς τους, που μπορεί να είναι ερευνητικό άρθρο προς δημοσίευση, πρόταση για χρηματοδότηση κ.ά.

 

Προδιαγραφές και οδηγίες αποστολής περιλήψεων

 • Εκτενείς περιλήψεις: έκταση μέχρι 1500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρεται τίτλος ανακοίνωσης, θεματική ενότητα, καθώς και ονοματεπώνυμο, φορέας, ιδιότητα και email συγγραφέα(ων). Στο ίδιο αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνεται (ως παράρτημα) σύντομο βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα(ων), το οποίο δεν θα προσμετρηθεί στις λέξεις της περίληψης.
 • Υλικό για one-on-one συνεδρίες (ερευνητικό άρθρο προς δημοσίευση, πρόταση για χρηματοδότηση, κ.λπ.).

Θα πρέπει να σταλούν μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2019

 

Κόστος συμμετοχής

 • 30€ - Φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι ερευνητές (έλαβαν το διδακτορικό τους μέχρι πριν από πέντε χρόνια)
 • 50€ - Λοιποί συμμετέχοντες

 

Οργανωτική επιτροπή

Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ
Αθανάσιος Καλογερέσης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ
Βασίλης Αυδίκος, Eπ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αφροδίτη Ξενίδου, Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ
Ειρήνη Ηλιοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΠΑ Πάντειο

 

Επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Γιωργός Γριτζάς, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ
Αλέξιος Δέφνερ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελισάβετ Θωίδου, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Αθανάσιος Καλογερέσης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ
Γιώργος-Μιχαήλ Κλήμης, Αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μάρθα Μιχαηλίδου, Επ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ
Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αντώνης Ροβολής, Αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σοφία Σκορδίλη, Αν. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Νικόλας Σουλιώτης, Ερευνητής Γ, ΕΚΚΕ
Γιώργος Τσουρβάκας, Καθηγητής ΑΠΘ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές

 • Prof. Oliver Ibert, Head of Department, Leibniz Institute for Research on Society and Space.
  Ομιλία με θέμα: Open creative labs as drivers of urban development: Innovation, adaptability and complementary workplaces.

 • Barbara Stacher, Policy Officer Economy of Culture, Directorate General for Education and Culture, European Commission.
  Ομιλία με θέμα: An update on EU cultural policies and funding opportunities for the CCIs.

 • Nikos Smyrnaios, Maître de conférences / Associate professor, Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales, Université de Toulouse.
  Ομιλία με θέμα: A critical perspective on the platformization of the Cultural Industries.

 

Ειδική συνεδρία του ΥΠΠΟΑ για νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες στους κλάδους του πολιτισμού

Αναλυτική περιγραφή και οδηγίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Πρόγραμμα συνεδρίου (συνοπτικό και αναλυτικό)

Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα σε αρχείο PDF από εδώ.

Παρασκευή 29/03/2019
08:30-09:30  Προσέλευση / εγγραφές / καφές και χρόνος δικτύωσης 
09:30-10:00 Έναρξη συνεδρίου – Χαιρετισμοί CR1
10:00-11:30 Παράλληλες Συνεδρίες Α2 και Α3 CR2/CR3
11:30-12:00 Διάλλειμα για καφέ  
12:00-13:00 «Open creative labs as drivers of urban development: Innovation, adaptability and complementary workplaces»
Prof. Oliver Ibert, Head of Department, Leibniz Institute for Research on Society and Space
CR1
13:00-13:45 Ελαφρύ γεύμα 
13:45-15:15 Παράλληλες Συνεδρίες Β2 και Β3 CR2/CR3
15:15-15:30 Διάλλειμα για καφέ 
15:30-16:30 «A critical perspective on the platformization of the cultural Industries»
Nikos Smyrnaios, Maître de conférences / Associate professor, Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales, Université de Toulouse
CR1 
16:30-17:00 Διάλλειμα-καφές 
17:00-18:30 Εργαστήρι ΥΠΠΟΑ για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα
Θεματικές ενότητες:
 1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων/εκπαίδευσης καλλιτεχνών/επαγγελματιών
 2. Τρόποι δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργειών των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών
 3. Ανάπτυξη της συμμετοχής του κοινού
Εκδήλωση ενδιαφέροντος (οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και με email)
 CR1
Παράλληλες συνεδρίες Γ2 και Γ3 CR2/CR3
Σάββατο 30/03/2019
10:00-11:30 Ειδική Συνεδρία:
Μεθοδολογικό εργαστήρι για υπ. διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές
«Ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι για την δημιουργική πολιτιστική οικονομία»
CR2/CR3
11:30-12:00 Διάλλειμα για καφέ 
12:00-13:00 «An update on EU cultural policies and funding opportunities for the CCIs»
Barbara Stacher, Policy Officer Economy of Culture, Directorate General for Education and Culture, European Commission 
 CR1
13:00-14:00 Ελαφρύ γεύμα  
14:00-15:30 Ειδική Συνεδρία: Φροντιστηριακές συνεδρίες (one-on-one sessions) 
Παράλληλες Συνεδρίες Δ2 και Δ3 CR2/CR3
15:30-16:00 Διάλλειμα για καφέ 
16:00-17:30 Παράλληλες Συνεδρίες Ε2 και Ε3 CR2/CR3
17:30-18:00 Κλείσιμο συνεδρίου CR1

 

Σελίδα του συνεδρίου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Σελίδα του Δικτύου για τη Δημιουργική Ελλάδα

Σελίδα του συνεδρίου στο Facebook