Επιμέλεια/Πρόλογος: Αλέξανδρος Μπαλτζής, Ανδρέας Βέγλης.

Περιοδικό Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 14-15, 2012.
Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) / Εκδόσεις Καστανιώτη.
ISSN: 1790-0824.

 

Παρουσίαση του τεύχους

Αυτό το διπλό τεύχος του περιοδικού Ζητήματα Επικοινωνίας είναι αφιερωμένο στη δημοσιογραφία ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, συστηματικής σπουδής και ανάλυσης, με την ελπίδα κάποια στιγμή να καθιερωθεί και στη χώρα μας ο όρος «δημοσιογραφικές σπουδές» με το περιεχόμενο που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. Κι αυτό γιατί οι δημοσιογραφικές σπουδές δεν νοούνται απλώς ως κατάρτιση στις «τεχνικές» λεπτομέρειες και στην καθημερινή πρακτική που ακολουθείται στις αίθουσες σύνταξης, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία λειτουργούν σήμερα, ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία εντείνονται όλο και περισσότερο οι ευρύτερες τάσεις για υποκατάσταση της γνώσης από την πληροφορία, της εκπαίδευσης από την κατάρτιση, και τελικά της κριτικής σκέψης από την «τυφλή» εφαρμογή συνταγών «τεχνοκρατικού» τύπου.

Τα πεδία που παρουσιάζονται και εξετάζονται στα άρθρα αυτού του αφιερώματος αφορούν:
  • την εκπαίδευση στη δημοσιογραφία,
  • τη διαδικτυακή δημοσιογραφία με τις παραδοσιακές και νέες μορφές της,
  • τη διεθνή δημοσιογραφία,
  • την ανάλυση του δημοσιογραφικού λόγου
  • τη σχολιαστική δημοσιογραφία και κριτική

Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης άρθρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη σημασία της επικοινωνιακής πολιτικής στη διαχείριση κρίσεων, βιβλιοκρισίες και συνοπτικό βιβλιογραφικό οδηγό.

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος των επιμελητών
Α. Μπαλτζής, Α. Βέγλης

Οι Δημοσιογραφικές Σπουδές σε έναν Κόσμο Μέσων Χαοτικής Ενημέρωσης [ Περίληψη ]
Γεώργιος Τερζής
Οι Δημοσιογραφικές Σπουδές στην Ελλάδα και την Ευρώπη [ Περίληψη ]
Αντώνης Σκαμνάκης
Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία: Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Μορφές [ Περίληψη ]
Ευγενία Σιαπέρα, Δήμητρα Δημητρακοπούλου
Οι Εξωτερικές και Διεθνείς Ειδήσεις στον Μετα-εθνικό Κόσμο: Η Πρόκληση της «Παγκόσμιας Οπτικής» [ Περίληψη ]
Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος
Η Γλώσσα της Ελληνικής Δημοσιογραφίας: Ευρήματα και Ζητούμενα της Έρευνας [ Περίληψη ]
Περικλής Πολίτης
Τέχνη και Αρθρογραφία Γνώμης: Η Δημοσιογραφική Ταυτότητα του Θεατρικού Κριτικού [ Περίληψη ]
Ζωή Βερβεροπούλου
Συνοπτικός και ενδεικτικός βιβλιογραφικός οδηγός

ΕΜΜΕ (Έρευνες και Μελέτες στα Μέσα Επικοινωνίας)
«Ηλεκτρονική Κυβέρνηση» και «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»: Μια Προσπάθεια Διασαφήνισης της Ορολογικής Σύγχυσης [ Περίληψη ]
Ευάγγελος Λιότζης
Η Σημασία της Επικοινωνιακής Πολιτικής στη Διαχείριση Κρίσεων: Μια Συγκριτική Μελέτη της Επικοινωνιακής Διαχείρισης των Ναυαγίων του «Samina Express» και του «Sea Diamond» [ Περίληψη ]
Ιωάννα Κωσταρέλλα

Βιβλιοκρισίες
Βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων
Περιλήψεις στα αγγλικά