Επιμέλεια: Σοφία Καϊτατζή-Whitlock, Αλέξανδρος Μπαλτζής
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2006
ISBN: 960-12-1571-6

 

Παρουσίαση του βιβλίου

Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εγείρει πλήθος ερωτημάτων για τη συμβολή των μέσων μαζικής επικοινωνίας - "παραδοσιακών" και νέων. Οι καινοτομίες στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας δεν είναι μόνο τεχνολογικού ή οικονομικού χαρακτήρα, αλλά επίσης κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού και αυτό είναι που τις καθιστά ταυτόχρονα και προκλήσεις.

Στο φως των εξελίξεων που παρατηρούνται και στην προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ποιες μπορεί να είναι οι λειτουργίες που θα επιτελέσουν και θα μπορούν να επιτελούν στο μέλλον τα μέσα μαζικής επικοινωνίας; Κατά πόσο μπορούν οι νέοι επικοινωνιακοί πόροι, οι διασυνοριακές ανταλλαγές περιεχομένων και οι κάθε είδους συνάψεις μεταξύ των Ευρωπαίων να συμβάλουν όχι μόνο στη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά και στη θετική ή δημιουργική ανάπτυξη της ευρωπαϊκότητας; Και μπορεί η ευρωπαϊκότητα να είναι η βάση ενός οράματος για μια κοινή ταυτότητα που δεν θα αποκλείει την πολιτισμική πολυμορφία, αλλά θα την καθιστά τρόπο ζωής και συνύπαρξης διαφορετικών λαών; Ή να είναι όχημα εποικοδομητικών οικονομικών και πολιτικών θεσμών και μηχανισμών; Κατά πόσο και πώς θα μπορούσαν τα νέα μέσα να συμβάλουν στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό διαφόρων μορφών επικοινωνίας και κυρίως της κοινωνίας;

Τα ερωτήματα αυτά - και πολλά άλλα - πραγματεύονται είκοσι τρεις ερευνητές από οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, στον τόμο αυτό. Με δεδομένο το διεθνή χαρακτήρα του τόμου, ο αναγνώστης θα αποκτήσει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται ορισμένα κοινά επικοινωνιακά φαινόμενα σε διαφορετικές χώρες. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να διαπιστώσει κατά πόσο οι ερευνητές διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης εξετάζουν ποικίλες όψεις της μαζικής επικοινωνίας, τη σημασία και τις λειτουργίες της σε τοπικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό το πρίσμα της ιδιαίτερης κουλτούρας τους.

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος της Margot Wallström

Εισαγωγή των επιμελητών

Μέρος Α - Δημόσια σφαίρα, ταυτότητα, ενσωμάτωση, ολοκλήρωση: καινοτομίες και προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο

Ευρωκράτες, Τεχνοκράτες και Δημοκράτες: Αντικρουόμενες Ιδεολογίες στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας
Peter Golding
Η Απουσία Ευρωπαϊκής Ταυτότητας ως Απόρροια της Απουσίας Ευρωπαϊκής Δημόσιας Σφαίρας και το Έλλειμμα Κοινού Επικοινωνιακού Χώρου ως Συστατικό του Δημοκρατικού Ελλείμματος
Σοφία Καϊτατζή-Whitlock
Γιατί οι Ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απουσιάζουν από τα Εθνικά Δίκτυα;
Άννα Παναγιωταρέα
Μεταφράζοντας την Ευρωπαϊκότητα στους Ευρωπαίους, μια Κοινή "Γλώσσα" στην Ανατολή και στη Δύση
Ruxandra Trandafoiu
Πολιτική, Διακυβέρνηση και Ασφάλεια: Η Ρητορική στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Σφαίρα
Stuart Price
Το BBC ως Διαμεσολαβητής Δημόσιας Πολιτικής. Μια Επανεξέταση του Ρόλου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Ψηφιακή Εποχή
Μιχάλης Κλώντζας
Οι Δυνατότητες της Δημοσιογραφικής Επικοινωνίας της Διακινδύνευσης για τη Συγκρότηση μιας Ευρωπαϊκής Δημόσιας Σφαίρας
Irene Neverla
Η Συμβολή του Διαδικτύου στη Διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Ταυτότητας
Μαρίνα Ρήγου
Η Ενσωμάτωση των Χωρών της Βαλτικής στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χώρο
Peeter Vihalemm

Μέρος Β - Οι προκλήσεις της ενημερωδιασκέδασης, του κιτρινισμού και της οφθαλμολαγνείας

Η Κιτρινοποίηση των Ειδήσεων στα ΜΜΕ: Ανάλυση των Τηλεοπτικών Ειδήσεων στην Τουρκία
Mine Gencel Bek
Το "Δάσος" και τα "Δένδρα" του Τηλεοπτικού Χωριού
Στέλιος Παπαθανασόπουλος
Η Ενημερωδιασκέδαση στις Τηλεοπτικές Ειδήσεις. Η Περίπτωση της Προεκλογικής Περιόδου των Εθνικών Εκλογών 2004
Γιώργος Πλειός
Τα Παιδιά στα Ειδησεογραφικά Μέσα
Cristina Ponte

Μέρος Γ - Καινοτομίες και προκλήσεις στα πεδία του πολιτισμού, της τέχνης και της κουλτούρας

Ο Πόλεμος των Οθονών. Η Οικονομική και Πολιτισμική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
Γρηγόρης Πασχαλίδης
Ο Καθρέφτης, το Παράθυρο και ο Εξόριστος Ποιητής: Εικόνες του Εαυτού και του Άλλου στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ
Ειρήνη Παπαδάκη
Τα Νέα Μέσα και οι Τέχνες: Διαδραστικότητα, Μη Γραμμικότητα και Ανασυγκρότηση της Καλλιτεχνικής Επικοινωνίας
Αλέξανδρος Μπαλτζής
Η Τηλεοπτική Οπτικοακουστική Αφθονία και οι Εικονικές Αγορές στο Διαδίκτυο
Carmelo Garitaonandía, Emilio Fernández Peña, José Oleaga
Μεταφορντισμός και Μεταμοντερνισμός: Εξατομίκευση και Σημειωτική στην Περίπτωση της Μαζικής Επικοινωνίας
Ιωάννης Ν. Κατσίκης, Σεβαστός Ν. Χριστοφίδης
Μηνύματα μέσω Κινητού Τηλεφώνου: Μια Νέα Μορφή Επικοινωνίας;
Ιφιγένεια Μυλωνά

Κατακλείδα

Για μια Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογία των Μέσων
Peter Ludes

Βιογραφικά των συγγραφέων
Περιλήψεις στα αγγλικά
Ευρετήριο