Αλέξανδρος Μπαλτζής, Γιώργος Αγγελόπουλος

Στον τόμο: Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές, σελ. 451-456.
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Ιωάννινα, 16-17 Οκτωβρίου 2014)
Επιμέλεια: Θεόδωρος Β. Θάνος, Ανδρομάχη Μπούνα, Ευθύμιος Τόλιος
Ιωάννινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2015
ISBN: 978-960-233-216-0

http://1syn-kte.uoi.gr/wp-content/uploads/2015/10/Πρακτικά_-1ο-Παν.-Συν.-ΚοινΤηςΕκπ-2.pdf

 

Περίληψη

Οι διεθνείς κατατάξεις των ΑΕΙ παρουσιάζονται στο δημόσιο λόγο τροφοδοτώντας την επιχειρηματολογία για τη λήψη αποφάσεων για την ανώτατη εκπαίδευση. Στην ανακοίνωση εξετάζεται η ανακατασκευή των διεθνών συστημάτων κατάταξης και η αναπαράστασή τους από τα ΜΜΕ. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κριτικής ανάλυσης λόγου, αλλά και μετρήσεις της ενημερωδιασκεδαστικής σύγκλισης, δεικτών για τη μέτρηση της αμεροληψίας και της πληρότητας, εξετάζονται σε δείγμα δημοσιογραφικής αρθρογραφίας οι τρόποι με τους οποίους η παρουσίαση των διεθνών κατατάξεων συγκροτεί μια αρνητική εικόνα για τα ΑΕΙ καλλιεργώντας στερεότυπα για την έννοια της επιτυχίας στο ακαδημαϊκό πεδίο.