• Μέλος της Κριτικής Επιτροπής του περιοδικού Music and Arts in Action (MAiA). Department of Sociology & Philosophy, The University of Exeter. ISSN: 1754-7105.

  • Μέλος της Συντακτικής και Κριτικής Επιτροπής του Scientific Journals International (ISSN 1556-6757) - τομέας Επικοινωνίας και Μέσων.

  • Μέλος της Επιστημονικής & Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Γραμματείας Σύνταξης και υπεύθυνος για την κατασκευή και διαχείριση των ιστοσελίδων του περιοδικού Μουσικολογία μαζί με τον κ. Ι. Φούλια. Διευθύντρια: Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ). Εκδότης: Εξάντας. ISSN: 1012-0203.

  • Μέλος της Επιτροπής Κριτών του περιοδικού Psychology of Music. Society for Education, Music and Psychology Research, SAGE Publications. ISSN: 0305-7356. eISSN: 1741-3087.


  • Μέλος της επιστημονικής & της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του 10ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Οικονομίας & Διοίκησης των ΜΜΕ. Θεσσαλονίκη, 23-27 Μαΐου 2012.

  • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου του Ερευνητικού Δικτύου για τη Μουσική Βιομηχανία Η Μουσική Βιομηχανία στην Ελλάδα: Όψεις, Προοπτικές, Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα (Αθήνα, Νοέμβριος 2007, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

  • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του επιστημονικού συνεδρίου Πολιτισμός των ΜΜΕ / Πολιτισμός στα ΜΜΕ. Θεσσαλονίκη: 3-5 Νοεμβρίου 2006. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

  • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της επιστημονικής ημερίδας Εικόνα και Λόγος στα Media. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2005. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

  • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου New Directions in European Media. Θεσσαλονίκη, 5-7 Νοεμβρίου 2004.

  • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της επιστημονικής διημερίδας Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 και τα Διεθνή ΜΜΕ. Θεσσαλονίκη, 7-8 Μαΐου 2004.

  • Γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής του 2ου διεθνούς συνεδρίου κοινωνιολογίας Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας (Θεσσαλονίκη, 8-10 Νοεμβρίου 2002), υπεύθυνος για την κατασκευή και τη διαχείριση των ιστοσελίδων και για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και επεξεργασία των υλικών.