ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου, λόγω απουσίας με άδεια. Το υποχρεωτικό μάθημα "Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία" διδάσκεται από την κ. Σ. Λάββα.

Τα μαθήματα που προσφέρω στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ εντάσσονται στην κατεύθυνση των σπουδών μαζικής επικοινωνίας (κατεύθυνση ΜΜΕ). Τα μαθήματα που προσφέρω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, εντάσσονται στην κατεύθυνση "Επικοινωνία και Πολιτισμός". Στις σελίδες των μαθημάτων μπορείτε να βρείτε τις γενικές περιγραφές, τους στόχους του κάθε μαθήματος, τη θέση του στο πρόγραμμα σπουδών, πληροφορίες για τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που προτείνεται, καθώς και για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης.

 

Α. Προπτυχιακά

Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (ΜΜ0200)
Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση (ΜΜ1400)
Μουσική και ΜΜΕ (ΜΜ1500)
Μουσική Βιομηχανία και Κουλτούρα (ΜΜ1600)


Β. Μεταπτυχιακά

Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης (Ε206)
Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστικοί Οργανισμοί (Ε204). Συνδιδασκαλία με τους Γ. Καλλίρη και Π. Τσαρχόπουλο
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (Κ108). Συνδιδασκαλία με τον Ν. Τσιγγίλη
Ψυχολογία της Πολιτισμικής Κατανάλωσης και της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς (Ε210). Συνδιδασκαλία με την Μ. Μανωλίκα
Σεμινάριο SPSS για αρχάριους (Κ109). Προαιρετικό σεμινάριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες


Γ. Διεθνή προγράμματα (Erasmus+, Erasmus International)

Cultural & Creative Industries (IP3600). Συνδιδασκαλία με τον Ν. Δάλλα
Globalization and the Arts (IP1100)
Psychology & its Applications in Cultural Consumption (IP4400). Συνδιδασκαλία με την M. Manolika

Πληροφορίες για την επόμενη εξεταστική περίοδο, τις ημερομηνίες εξέτασης και την εξεταστέα ύλη, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των ανακοινώσεων (εφόσον έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα).