ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου, λόγω απουσίας με άδεια. Το υποχρεωτικό μάθημα "Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία" διδάσκεται από την κ. Σ. Λάββα.

Όλες οι βαθμολογίες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος) από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017, έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.

Απαιτείται ένα διάστημα μερικών ημερών για να γίνει ο συγχρονισμός του συστήματος, μετά από το οποίο οι φοιτητές μπορούν να δουν τους βαθμούς τους.