ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ώρες γραφείου δεν θα ισχύουν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.

Όλες οι βαθμολογίες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος) από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017, έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική Γραμματεία.

Απαιτείται ένα διάστημα μερικών ημερών για να γίνει ο συγχρονισμός του συστήματος, μετά από το οποίο οι φοιτητές μπορούν να δουν τους βαθμούς τους.