ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου, λόγω απουσίας με άδεια. Το υποχρεωτικό μάθημα "Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία" διδάσκεται από την κ. Σ. Λάββα.

Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που διδάσκω αυτόνομα ή σε συνεργασία

Για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

1. Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (περισσότερα...)
Λόγω απουσίας σε άδεια, το μάθημα διδάσκεται από την κυρία Στέλλα Λάββα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Ημέρα: Παρασκευή
Αίθουσα:
Ώρες: 11:30-14:00
Βιβλιογραφία/εξεταστέα ύλη:
  1. John Walker: Η Τέχνη στην Εποχή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 (Εισαγωγή και κεφάλαια 1-6, μέχρι τη σελ. 200). Το βιβλίο διατίθεται από τον Εύδοξο.
  2. Νικόλας Βερνίκος κ.ά. - επιμ. (2005): Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά. Αθήνα: Κριτική (το βιβλίο υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος). Τα κεφάλαια:
    1. Αλεξάνδρα Μπούνια: "Τα Μουσεία ως Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Θέματα και Προβληματισμοί - Μια Προκαταρκτική Συζήτηση" (σελ. 39-58).
    2. Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Ειρήνη Πιτσάκη: "Η Ελληνική Βιομηχανία του Βιβλίου" (σελ. 109-125).
    3. Νίκος Μπουμπάρης: "Η Μουσική Βιομηχανία σε Μετάβαση" (σελ. 225-247).

2. Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης (περισσότερα...)
Λόγω απουσίας σε άδεια, το μάθημα δεν θα προσφερθεί.
(μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής)
Ημέρα: Τετάρτη
Αίθουσα: 4Β
Ώρες: 19:30-22:00

3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων (περισσότερα...)
Λόγω απουσίας σε άδεια, το μάθημα διδάσκεται μόνο από τον κ. Ν. Τσιγγίλη.
(μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής, σε συνεργασία με τον Ν. Τσιγγίλη)
Ημέρα: Τρίτη
Αίθουσα: Εργαστήριο Υπολογιστών (Περίπτερο 1, ΔΕΘ)
Ώρες: 19:30-22:00