ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου, λόγω απουσίας με άδεια. Το υποχρεωτικό μάθημα "Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία" διδάσκεται από την κ. Σ. Λάββα.
Μέχρι την έναρξη της εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2017-2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω απουσίας με άδεια, δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου.

Τετάρτη: 12:00-14:00

Παρασκευή: 14:00-16:00

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακαλούνται να επιλέγουν τις ώρες γραφείου.


Σημείωση: Συστατικές επιστολές δίνονται αποκλειστικά μέχρι το τέλος της εξεταστικής του Ιουνίου (απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 8 σε ένα ή περισσότερα σχετικά μαθήματα ή/και στη διπλωματική σας εργασία).