ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ώρες γραφείου δεν θα ισχύουν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.
Μέχρι την έναρξη της εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2017-2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου.

Τετάρτη: 12:00-14:00

Παρασκευή: 14:00-16:00

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακαλούνται να επιλέγουν τις ώρες γραφείου.


Σημείωση: Συστατικές επιστολές δίνονται αποκλειστικά μέχρι το τέλος της εξεταστικής του Ιουνίου (απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 8 σε ένα ή περισσότερα σχετικά μαθήματα ή/και στη διπλωματική σας εργασία).