Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο μέσω Skype. Δείτε λεπτομέρειες.

Βιογραφικό

Πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική μου πορεία
  • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (από το Δεκέμβριο του 2003)

  • Συμμετοχή στις ακόλουθες επιτροπές του Τμήματος