Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό με κριτές:
Μουσικολογία, 9/1997, σελ. 82-98
Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος
ISSN 1012-0203

 

Περίληψη

Στο άρθρο εξετάζεται το μουσικό υλικό ως ιστορικό και κοινωνικό προϊόν, το οποίο κωδικοποιεί με ιδιόμορφο τρόπο την ανθρώπινη αντίληψη για την πραγματικότητα (όχι μόνο την ηχητική). Γίνεται μια πρώτη επεξεργασία ορισμένων βασικών εννοιών που αφορούν την κοινωνιολογία και την αισθητική της μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση πραγματεύεται το αντικείμενο της κοινωνιολογίας της μουσικής και επεξεργάζεται τα μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση της μουσικής ως ολικού κοινωνικού φαινομένου.