Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό με κριτές:
Λεβιάθαν, 11/1991, σελ. 35-59
Αθήνα: Εταιρεία Έρευνας και Μελέτης του Πολιτισμού και της Κουλτούρας
ISSN 1105-6444

 

Περίληψη

Πρόκειται για επισκόπηση των τάσεων του αντιφορμαλισμού, του ανθρωποκεντρισμού, του υποκειμενικού ιδεαλισμού και του ανορθολογισμού, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά το 18ο και 19ο αιώνα. Οι τάσεις αυτές άσκησαν σημαντική επίδραση στη μεταγενέστερη εξέλιξη των κοινωνιολογικών απόψεων για τη μουσική, αλλά και για την τέχνη γενικότερα. Επίσης, άσκησαν σημαντική επίδραση στην καλλιτεχνική πρακτική και στη διαμόρφωση της ρομαντικής ιδεολογίας, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για τις εξελίξεις που παρατηρήθηκαν στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, τόσο στο πεδίο της τέχνης και της κουλτούρας γενικά, όσο και στη μουσική ειδικότερα. Η εργασία καταπιάνεται με την ιστορική και συστηματική ανίχνευση της μεθοδολογικής θεμελίωσης ορισμένων από τις σύγχρονες "ειδικές" κοινωνιολογίες (όπως η κοινωνιολογία της μουσικής και η κοινωνιολογία των τεχνών).