Λήμμα στο The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Τόμος 4, σελ. 1452-1454
Επιμέλεια: Debra L. Merskin
SAGE Publications, 2020
ISBN: 978-1-4833-7553-3, 978-1-4833-7551-9
https://doi.org/10.4135/9781483375519
https://sk.sagepub.com/Reference/the-sage-encyclopedia-of-mass-media-and-society/i13859.xml

 

Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει την ανάπτυξη του επιγραμμικού ραδιοφώνου και σκιαγραφεί τα νέα ζητήματα που αναδύονται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα (οικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό), καθώς αυτό το νέο μέσο επικοινωνίας συνδέεται από πολλές απόψεις με το ιστορικής σημασίας ερτζιανό ραδιόφωνο, όχι μόνο (και όχι κυρίως) από τεχνική-τεχνολογική σκοπιά, αλλά κυρίως από την άποψη των λειτουργιών που επιτελεί τόσο στο ειδικότερο πεδίο της ενημέρωσης, όσο και στο ευρύτερο πεδίο της παραγωγής πολιτισμού.