Λήμμα στο The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Επιμέλεια: Debra Merskin, J. Geoffrey Golson
SAGE Publications (υπό δημοσίευση)

 

Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει την ανάπτυξη του επιγραμμικού ραδιοφώνου και σκιαγραφεί τα νέα ζητήματα που αναδύονται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα (οικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό), καθώς αυτό το νέο μέσο επικοινωνίας συνδέεται από πολλές απόψεις με το ιστορικής σημασίας ερτζιανό ραδιόφωνο, όχι μόνο (και όχι κυρίως) από τεχνική-τεχνολογική σκοπιά, αλλά κυρίως από την άποψη των λειτουργιών που επιτελεί τόσο στο ειδικότερο πεδίο της ενημέρωσης, όσο και στο ευρύτερο πεδίο της παραγωγής πολιτισμού.