Λήμμα στο The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society

Τόμος 3, σελ. 1144-1150
Επιμέλεια: Debra L. Merskin
SAGE Publications, 2020
ISBN: 978-1-4833-7553-3, 978-1-4833-7551-9
https://doi.org/10.4135/9781483375519
https://sk.sagepub.com/Reference/the-sage-encyclopedia-of-mass-media-and-society/i11246.xml

 

Περίληψη

Με επίκεντρο την εξέλιξη και τις μεταλλάξεις της βιομηχανίας ηχογραφημάτων, το άρθρο παρουσιάζει την ιστορική πορεία του συστήματος των μουσικών βιομηχανιών και τις βασικές διαστάσεις της οικονομίας της μουσικής, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερες εξελίξεις στη θεωρία και την έρευνα για τον συγκεκριμένο τομέα της παραγωγής πολιτισμού.