Αλέξανδρος Μπαλτζής, Νικόλαος Τσιγγίλης

Έκθεση έρευνας
Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ
Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus)
Έτος έκδοσης: 2020
ISBN: 978-618-5426-07-1
Πλήρες κείμενο: https://www.momus.gr/news/ereuna_web

 

Περίληψη

Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την πρώτη ποσοτική έρευνα για τους εικαστικούς καλλιτέχνες στη χώρα μας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικατικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες: δημογραφικά χαρακτηριστικά και κοινωνική σύνθεση, εκπαίδευση (καλλιτεχνική και μη καλλιτεχνική), επαγγελματικό και εργασιακό προφίλ, συνθήκες εργασίας και συνθήκες διαβίωσης, καθώς και ερωτήσεις αναφορικά με απόψεις και αναπαραστάσεις των εικαστικών (βαθμός ικανοποίησης και αισιοδοξίας, και άλλες).

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 591 εικαστικοί καλλιτέχνες (38% άνδρες, 62% γυναίκες), η ηλικία των οποίων κυμαίνεται κυρίως από 32 έως 57 ετών. Με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το περιθώριο σφάλματος υπολογίζεται στο ±3,82%. Στο συγκεκριμένο δείγμα αντιπροσωπεύονται όλα τα στάδια της κοινωνικής και εργασιακής διαδρομής, ενώ το ερωτηματολόγιο κάλυψε όλες τις διαστάσεις των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, υιοθετώντας κατάλληλα προσαρμοσμένες και εμπλουτισμένες τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε παρόμοιες έρευνες τόσο σε άλλες χώρες, όσο και από διεθνείς οργανισμούς και τη EUROSTAT.

Τα ευρήματα συνάδουν με αποτελέσματα ερευνών σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, όπου διαπιστώνεται ότι οι εικαστικοί καλλιτέχνες ανήκουν στις λιγότερο ευνοημένες και ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, καθώς εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες και έχουν αξιοσημείωτα χαμηλά εισοδήματα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πληθυσμό με αρκετά υψηλή ειδίκευση, ο οποίος εκτός από τις καλλιτεχνικές, συνήθως έχει και άλλες πανεπιστημιακές σπουδές και είναι ιδιαίτερα γλωσσομαθής. Από την έρευνα προκύπτει ότι η θεσμική κατοχύρωση και η προστασία της εργασίας και του έργου των εικαστικών καλλιτεχνών, χρειάζονται ουσιαστική αναθεώρηση και αναβάθμιση.