Κριτική εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του John Walker
"Η Τέχνη στην Εποχή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας" ("Art in the Age of Mass Media"), σελ. 11-27

Μετάφραση: Χάιδω Παπαβασιλείου, Πένυ Φυλακτάκη
Επιστημονική επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπαλτζής
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010
ISBN: 978-960-12-1928-8

 

Περίληψη

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσέγγισης που υιοθετεί ο John Walker προκειμένου να αναλύσει την πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στις εικαστικές και πλαστικές τέχνες και το φαινόμενο της μαζικής επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα πεδίο το οποίο ελάχιστα έχει διερευνηθεί, παρά το γεγονός ότι στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα και στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον ορισμένων ερευνητών. Εξετάζεται επίσης η θέση που καταλαμβάνει η προσέγγιση του Walker στην εξέλιξη των θεωρήσεων για την τέχνη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνιολογικές της διαστάσεις, οι οποίες είναι άλλωστε εμφανείς σε αυτό το έργο του. Αναδεικνύονται τέλος η σημασία της προσέγγισής του και οι βασικές κατευθύνσεις που θέτει για τη μελλοντική έρευνα στην κοινωνιολογία των τεχνών, καθώς υποστηρίζεται ότι τα περιθώρια όχι μόνο δεν έχουν εξαντληθεί από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο του Walker, αλλά διαρκώς διευρύνονται χάρη στις νέες εξελίξεις που παρατηρούνται στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα - εξελίξεις οι οποίες ασκούν σημαντική επίδραση στις εικαστικές και πλαστικές τέχνες.