Στον τόμο: The Impact of Internet on the Mass Media in Europe, σελ. 251-263
Επιμέλεια: Nikos Leandros
Suffolk, UK: Abramis, 2006

 

Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται από κοινωνιολογική άποψη ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα διομότιμα συστήματα (peer-to-peer networks) και την επιρροή που ασκούν στην καλλιτεχνική επικοινωνία. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τις ιστορικές διαμάχες και συγκρούσεις τις οποίες προκαλούσε η αντίδραση της βιομηχανίας των ηχογραφημάτων, κάθε φορά που παρουσιαζόταν κάποιο εναλλακτικό κανάλι ή μέσο για τη διάδοση της μουσικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται ο πάγιος στρατηγικός στόχος του συγκεκριμένου κλάδου και υποστηρίζεται ότι τα διομότιμα συστήματα σηματοδοτούν ένα νέο στάδιο στην επιδίωξή του. Προς το παρόν, η αντινομία ανάμεσα στην κατεστημένη πολιτική της μείζονος βιομηχανίας και τις δυνατότητες που παρέχει το νέο περιβάλλον τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για το κοινό τους, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του υπό συζήτηση σταδίου.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις σκληρές αντιπαραθέσεις που δημιουργεί η αντινομία αυτή, καθώς και στις πολιτισμικές και πολιτικές τους προεκτάσεις και συνέπειες. Υπογραμμίζονται, επίσης, οι συνέπειες της αντινομίας αυτής για την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, για την κουλτούρα της καθημερινότητας των ακροατηρίων, αλλά και για το πολιτισμικό πεδίο γενικότερα. Καταλήγοντας, υποστηρίζεται ότι η πολιτική που ακολουθεί μέχρι στιγμής η μείζων βιομηχανία των ηχογραφημάτων στην περίπτωση των διομότιμων δικτύων υποβάλλει την ιδέα ότι η επιχειρηματική κουλτούρα μπορεί να αποδειχθεί μονόπλευρη και πολιτικά επικίνδυνη, εκτός εάν αντισταθμιστεί από άλλες δυνάμεις.