Στον τόμο: Καινοτομίες και Προκλήσεις στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σελ. 345-376
Επιμέλεια: Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Αλέξανδρος Μπαλτζής
Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2006

 

Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται από κοινωνιολογική άποψη η σημασία της διαδραστικότητας και της μη γραμμικότητας για την καλλιτεχνική επικοινωνία στο περιβάλλον του διαδικτύου. Θεωρείται ότι η διαδικτυακή διαδραστικότητα και η μη γραμμικότητα είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντικές ποιοτικές μεταβολές στη δομή και τις λειτουργίες της καλλιτεχνικής επικοινωνίας. Η λογοτεχνία, η μουσική, ο κινηματογράφος, οι οπτικές και άλλες μορφές τέχνης επηρεάζονται από μεταβολές οι οποίες αφορούν τη δημιουργία και την παραγωγή, τη διάδοση και τη διανομή, καθώς και την πρόσληψη συμβολικών μορφών αισθητικής τάξης.

Στο πεδίο της δημιουργίας, η μη γραμμικότητα και η διαδραστικότητα οδήγησαν σε νέους τύπους καλλιτεχνικών έργων, θέτοντας μια σειρά από αισθητικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, σε ένα δικτυακό περιβάλλον ελεύθερης πρόσβασης, οι αρχές αυτές επηρεάζουν τη διάδοση και την πρόσληψη των καλλιτεχνικών έργων, καθώς είναι πιθανό - υπό ορισμένες προϋποθέσεις - να ασκήσουν ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση στις κατεστημένες δομές και τους θεσμούς της καλλιτεχνικής επικοινωνίας.

Ιδιαίτερα οι νέες μορφές διαδραστικότητας και μη γραμμικότητας που αναπτύσσονται κυρίως στο διαδίκτυο, θέτουν επίσης και μια σειρά από ζητήματα σχετικά με την εκπαιδευτική και πολιτιστική πολιτική, εφόσον σε τελική ανάλυση φέρνουν στο προσκήνιο τον αποδέκτη όχι ως ανώνυμη μονάδα - μέλος μιας απρόσωπης μάζας - αλλά ως προσωπικότητα που βιώνει ενεργά την αισθητική εμπειρία.