Στον τόμο: Η Αξία της Μουσικής Σήμερα. Η Μουσική μεταξύ Ουμανισμού και Εμπορευματοποίησης, σελ. 153-166
Πρακτικά του ομότιτλου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου
Αθήνα: Εκδόσεις Ορφέως-Νικολαΐδη 2003

 

Περίληψη

Αναλύονται ορισμένες από τις λειτουργίες των εμπορευματικών σχέσεων ως του πλαισίου εκείνου στο οποίο συγκροτείται και λειτουργεί η μουσικής ζωή στις νεωτερικές κοινωνίες. Η διερεύνηση της σημασίας που έχουν σήμερα οι σχέσεις αυτές αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για την κοινωνιολογία της μουσικής, η οποία έχει προσφέρει στο παρελθόν εξαιρετικά δείγματα κριτικής προσέγγισής τους.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι μεταβολές που παρατηρούνται στο χαρακτήρα των εμπορευματικών σχέσεων ασκούν σημαντική επίδραση σε όλους τους τομείς της μουσικής ζωής και σε διαφορετικά επίπεδα. Η επίδραση αυτή φαίνεται να ενισχύεται στο πολλαπλάσιο, στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όπου αίρονται οι χωροχρονικοί περιορισμοί που χαρακτήριζαν την προηγούμενη κατάσταση. Από την άποψη αυτή, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης - με τη συγκεκριμένη μορφή με την οποία έχει επικρατήσει - αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη μουσική ζωή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης για το μουσικό πολιτισμό συνολικά και κατ' επέκταση για τις τέχνες συνολικά.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι νέες συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν η θέση και οι λειτουργίες της αισθητικής παιδείας γενικότερα. Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει μελετημένη αναδιαπραγμάτευση της δομής και των λειτουργιών της μουσικής εκπαίδευσης στο σύνολό της και ανακατατάξεις, οι οποίες αναπόφευκτα συνδέονται με τη λήψη πολιτικών αποφάσεων που αφορούν τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική εκπαίδευση.