Αλέξανδρος Μπαλτζής, Θεόδωρος Οικονόμου, Βασιλική Σλαβίδου

Παράρτημα στον τόμο: Anthony Giddens, Κοινωνιολογία
(Τόμος Β΄, Το Βοήθημα του Φοιτητή), σελ. 135-166
Μετάφραση, επιμέλεια Δ. Γ. Τσαούσης
Αθήνα: Gutenberg 2002

 

Περίληψη

Στο κείμενο αυτό - με αφορμή τη διαμόρφωση μιας ενδεικτικής βιβλιογραφίας - αναλύεται ένα ιδιότυπο φαινόμενο που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνιολογική βιβλιογραφία και συνδέεται με την ανάπτυξη της επιστήμης αυτής στη χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό θίγονται ορισμένα ζητήματα της κοινωνιολογίας της γνώσης και της κοινωνιολογίας της επιστήμης που έχουν διερευνηθεί ελάχιστα.