Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό με κριτές:
Το Εικονικό Σχολείο. Virtual School, The Sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 3, Δεκέμβριος 1998
Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΑΠΘ
ISSN 1108-2356

Σημείωση: Ο ιστότοπος του περιοδικού έχει καταργηθεί (http://virtualschool.web.auth.gr/)

 

Περίληψη

Στο άρθρο αναλύεται η πολιτισμική σημασία που έχουν η αυθαιρεσία και τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Η ανάλυση αυτή δείχνει την ανάγκη να διερευνηθούν ασφαλιστικές δικλείδες απέναντι στους μηχανισμούς ελέγχου και διαχείρισης των συμβόλων και των συμβολικών συστημάτων - όπως είναι για παράδειγμα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το ζήτημα αυτό θεωρείται κομβικής σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών και στο επίπεδο του πολιτισμού.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που προτείνεται, η αυθαιρεσία αποτελεί χαρακτηριστικά ανθρώπινη εκδήλωση και εγγενές δεδομένο της σημασιοδότησης και φυσικά της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής επικοινωνίας. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που ευνοεί την ανάπτυξη των σύγχρονων μηχανισμών για τη διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας, οι οποίοι αφενός είναι αδιαφανείς και αφετέρου απαιτούν νέες μορφές αλφαβητισμού και κριτικής σκέψης. Αυτό το πεδίο έρευνας ωστόσο, παραμένει ανοικτό. Το κείμενο εστιάζει στην ιστορική και συστηματική ανάλυση της αυθαιρεσίας ως κατ' εξοχήν πολιτισμικού στοιχείου και έχει μεθοδολογική σημασία για την κατανόηση ορισμένων από τις λειτουργίες των συστημάτων παραγωγής και διάδοσης συμβολικών μορφών.