Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 15:30-16:30

Δίκτυα και τοπική ανάπτυξη

Συντονισμός: Ειρήνη Ηλιοπούλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ανακοινώσεις-ομιλητές:

  1. Διατομεακά δίκτυα συνεργασίας με επίκεντρο τον πολιτισμό ως μέσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων: Η περίπτωση του δικτύου Συμμαχία για τον Πολιτισμό της Θεσσαλονίκης | Αργυρώ Μπαράτα, Συμμαχία για τον Πολιτισμό της Θεσσαλονίκης

  2. «CULTURAL HIDRANT - το Αδριάνειο Υδραγωγείο στο Χαλάνδρι»: Πώς η συμμετοχική ανάδειξη του πολιτιστικού, φυσικού και κοινωνικού πλούτου της πόλης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της τοπικής ευημερίας; | Ειρήνη Ηλιοπούλου, Ιωάννης Ψυχάρης (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

  3. Ο δρόμος του νερού: Μία πρόταση πολιτιστικής διαδρομής από την Κάτω Λάκκα Σουλίου στη Νικόπολη | Γωγώ Ελευθεράκη (Υποψήφια διδάκτορας, ΕΜΠ)