Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 14:30-15:45

Συνεργατικοί χώροι και δημιουργική εργασία

Συντονισμός: Βασίλης Αυδίκος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ανακοινώσεις-ομιλητές:

  1. Όψεις της συν-δημιουργικότητας: Coworking χώροι και αντι-καπιταλιστικές κολλεκτίβες: Ζητήματα διαχείρισης, υποστήριξης και δικτύωσης σε χώρους εταιρικής και οριζόντιας οργάνωσης | Δημήτρης Μανούκας (Community Manager)

  2. Όψεις αθέατης δημιουργικής εργασίας: Επιμελητικές πρακτικές σε συνεργατικούς χώρους | Αντιγόνη Παπαγεωργίου, Μάρθα Μιχαηλίδου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

  3. Οι νέοι συνεργατικοί χώροι ως συναρθρώσεις ανάμεσα στα κοινά και την αγορά | Δημήτρης Πέττας (Technical University Berlin), Βασίλης Αυδίκος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)