Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 12:00-13:30

Επαγγελματικές προοπτικές και απασχόληση στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης

Διοργάνωση: Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς- ΕΣΔΙΑΠΟΚ

Συμμετέχοντες: