Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 18:30-20:00

Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες: Αξίες, δεξιότητες και πολιτικές

Συντονισμός: Βασίλης Αυδίκος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ανακοινώσεις-ομιλητές:

  1. Η αναδυόμενη «παγκοσμιοτοπική» διάσταση στην εκδοτική βιομηχανία βιβλίου: Glocal publishing, νέα μοντέλα και αναγκαίες πολιτικές | Παναγιώτης Κάπος (Εκδότης-Ερευνητής)

  2. Ευρωπαϊκή έρευνα διάγνωσης και ανάπτυξης πλαισίου δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας | Γιώργος Σάρλης, Ανδρέας Τσιλίρας (MOSAIC)

  3. Η επιβίωση της αργυροχρυσοχοΐας ως παράγοντας βιωσιμότητας των δημιουργικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σύγχρονες τάσεις και μελλοντικές απειλές | Αγγελική Δεμερτζή (Υποψήφια διδάκτορας, ΕΜΠ), Σοφία Αυγερινού (ΕΜΠ)

  4. Πολιτιστικές αξίες και κοινωνικός αντίκτυπος | Όλγα Ντρέλλια (Υποψήφια Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

  5. Η τεκμηριωμένη πολιτιστική πολιτική και η πανδημία Covid-19: Διεθνής κινητοποίηση της έρευνας για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας στον τομέα των ΠΔΒ | Ειρήνη Κομνηνού (Υποψήφια Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο)