Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 16:45-18:15

Οι πολλαπλές επιδράσεις των συνεργατικών χώρων (UrbanCoWork project)

Συντονισμός: Νικόλας Καραχάλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Ανακοινώσεις-ομιλητές:

  1. Οι συνεργατικοί χώροι ως νέο μοντέλο εργασίας και η επίδραση της κοινωνικής καινοτομίας στη δράση τους | Ελένη Κωστοπούλου (Υποψήφια Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

  2. Η υβριδικότητα των νέων χώρων εργασίας και οι νέες καθημερινές γεωγραφίες της εργασίας στην Αθήνα | Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου (ΕΜΠ)

  3. Μια ταξινόμηση των πολιτικών ενίσχυσης του coworking και η τοπικο-κεντρική προσέγγιση | Βασίλης Αυδίκος, Αντιγόνη Παπαγεωργίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

  4. Μέτρηση αντικτύπου στους συνεργατικούς χώρους εργασίας: Δομώντας ένα ολιστικό πρότυπο | Λευτέρης Γαϊτανίδης (Υποψήφιος Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο)